• Behandlingstiden varierer ut fra hvilken forsikring du bruker. Har du alt av papirer klart når du kontakter oss, blir vi som regel raskt enige om erstatningen.