Hva er midlertidig uførepensjon, og når har jeg krav på det?

Midlertidig uførepensjon er en midlertidig utbetaling fra forsikringen din. Hvis du blir minst 50 prosent midlertidig arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, har du rett til å få 100 prosent midlertidig uførepensjon. Det betyr at du vil motta full utbetaling av den valgte forsikringssummen, helt til du blir frisk eller når 67 år.

Når starter utbetalingen?
Utbetalingene starter etter 12 måneders sammenhengende sykemelding på minst 50 prosent. Utbetalingene skjer månedlig og utbetales så lenge du er minst 50 prosent arbeidsufør, helt frem til pensjonsalder eller du blir friskmeldt.

Hvor mye uførepensjon har jeg krav på?
Hvis forsikringssummen er på 100.000 kroner, vil du motta ca 8.000 kroner etter skatt hver måned fra forsikringen. Denne utbetalingen kommer i tillegg til den midlertidige uførepensjonen du får fra NAV
 

Hvordan vil økonomien min se ut dersom jeg blir ufør?