Hva gjør jeg når jeg har hatt innbrudd eller tyveri hjemme eller på hytta?

1. Sikre verdier
Ved innbrudd, sikre verdiene dine for ytterligere skade eller tyveri. Reparer vinduet, døren eller der tyven har tatt seg inn.

2. Anmeld til politiet
Du må personlig anmelde tyveriet eller innbruddet på en politistasjon. Tyveri av sykkel og mobiltelefon kan anmeldes direkte på politiets nettsider.

3. Finn frem dokumentasjon
For å hjelpe deg er dette relevant for oss:

  • Politianmeldelse
  • Liste og dokumentasjon over stjålne gjenstander
  • Kvitteringer for eventuelle utgifter
     

4. Kontakt oss
Ta kontakt med oss og meld inn hendelsen, selv om du ikke har full oversikt over alt som er borte. Du kan sende oss mer informasjon etter hvert.

5. Hva skjer så?
Har du all nødvendig dokumentasjon tilgjengelig når du kontakter oss, blir vi som oftest enige raskt. Vi forteller deg hva du eventuelt trenger å sende av dokumentasjon.

I noen saker sender vi en takstinspektør til deg for å få bedre oversikt over skadene.

 

Greit å tenke på

Ved å sikre boligen din med FG-godkjent tyverialarm tilknyttet alarmsentral, får du sikkerhetsrabatt på husforsikringen og redusert egenandelen. Det er smart å ta bilder eller filme det du eier for eventuelle fremtidige erstatninger.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }