• Om du ikke melder inn rett kontonummer til betalere, vil betalingen bli avvist og pengene sendt tilbake til betaler.