Det er mange måneder siden jeg flyttet til SpareBank 1 Helgeland. Hvorfor skjer dette nå?

Da du ble flyttet i oktober 2021 ble det satt på en videresending av penger fra gammelt kontonummer i SpareBank 1 Nord-Norge til din nye konto i SpareBank 1 Helgeland. Denne videresendingen har en grense på 13 måneder. Det betyr at du innen november 2022 må ha meldt ifra om nytt kontonummer hos de nødvendige personene og aktørene.