Kortet mitt har blitt sperret. Hvorfor det?

Det kan være flere årsaker til at kortet ditt er sperret. Ta kontakt med banken eller Kundesenteret for hjelp. Ring kundesenteret på telefon 75 11 90 00 eller +47 75 11 90 00 fra utlandet