Hva er minstebeløp å betale på kredittkortregningen?

Når du får regningen på ditt Mastercard Ung må betale minst 5 prosent av det du skylder, og uansett minimum 300 kroner.

Hvis du for eksempel skylder 10.000 kroner, må du betale minst 500 kroner. Skylder du 1.000 kroner, må du altså fortsatt betale minstebeløpet på 300 kroner.

Husk at hvis du ikke betaler hele regningen, må du betale renter på resten av beløpet.