Hva er forskjellen på fast og flytende rente?

Et lån med flytende rente følger markedsrenten. Går rentenivået opp får du høyere lånekostnader, mens du får lavere lånekostnader hvis rentenivået går ned. Tåler du at det svinger litt, viser historien at det over tid som regel lønner seg å velge flytende rente.

Med fast rente binder du renten i en avtalt periode. Da betaler du det samme på lånet ditt hver måned, uavhengig av svingninger i markedsrenten. Hvis forutsigbare lånekostnader er viktig for deg, kan fastrentelån være et godt alternativ.

Du kan ha fast rente på hele eller deler av lånet ditt.

Se også: 
Bør jeg velge fast eller flytende rente? 
Hvordan binder jeg renta på lånet mitt?