• Når du søker om boliglån eller hyttelån kan du bli bedt om å dokumentere verdien på boligen eller hytta. Taksten kan være verdivurdering (e-takst) fra eiendomsmegler eller takst av godkjent takstmann. Taksten må være datert og signert, og kan ikke være eldre enn [12 måneder].

    Kontakt oss for å avtale hvilken type takst som er nødvendig i ditt tilfelle.