Hva skjer hvis jeg ønsker å gjøre endringer eller gå ut av fastrenteavtalen før bindingstiden er over?

Et fastrentelån har spesielle betingelser, og gjør du endringer eller sier opp fastrentelånet før avtaleperioden er over, beregnes en over- eller underkurs hvor enten du eller banken må betale avhengig av hvilken vei renta har svingt siden du tok opp lånet ditt. 

Overkurs
Dersom fastrenten du betaler er høyere enn det banken tilbyr som fastrente til nye kunder, taper banken penger på at du betaler inn ekstra. Dette tapet må du dekke – og det er dette som kalles overkurs.

Underkurs
Dersom fastrenten du betaler er lavere enn det banken tilbyr som fastrente til nye kunder, kan banken tjene penger på at du betaler inn ekstra. Denne gevinsten kan du få utbetalt. Banken kaller dette for underkurs, og det kan komme som fratrekk i restgjelden din. Om du får gevinsten utbetalt avhenger av hvor lang rentebindingsperiode som er avtalt og hvor lenge fastrentelånet ditt har løpt. Det betales ikke ut underkurs i løpet av karantenetiden. Ta kontakt med banken for å få avklart om du har rett på underkurs.