Hvor gammel båt kan jeg få finansiert hos dere?

Det gjelder ingen absolutte grenser hos oss, men jo eldre båten er jo viktigere er det at både tilstand og omsettelighet kan dokumenteres. Forvent også at kravet til egenkapitalandel vil være større jo eldre båten er.