Når bør jeg ha byggelån?

Skal du administrere hele byggeprosessen selv, fra utgraving av tomt, innleie av håndtverkere og innkjøp av byggematerialer hvor betalingene forfaller gjennom prosessen bør du velge byggelån. Hvis du benytter en leverandør som krever på forhånd avtalte innbetalinger vil avtalen med leverandøren omfatte flere innbetalinger; ved kontraktsinngåelse, ved gitte ferdigstillelser og en sluttsum ved overtakelse.