• Du kan sette inn inntil 20.000 og ta ut inntil 10.000 med kontanttjenester i butikk.