Hvorfor går bruken av minibank ned?

De digitale betalingsløsningene blir stadig bedre, og dette gjør at folk bruker mindre kontanter. Bruken av Vipps og kontantuttak i butikk er stadig økende, som betyr at behovet for minibank blir mindre.

I tillegg er Koronapandemien og nedstengingen av samfunnet er en del av årsaken. Men nedgangen i bruk av minibankene startet lenge før koronaen traff oss. Trenden har vært synkende i flere år, og bare siden 2018, ser vi en 40 prosent nedgang i bruk av minibankene våre på Helgeland.