Hvordan sperrer jeg BankID?

Kontakt oss på +47 75 11 90 00, så ordner vi det for deg.

Er du i utlandet ringer du +47 75 11 90 00.

BankID og engangskode-appen og eventuelt kodebrikke må umiddelbart sperres når:

  • Det er mistanke om at andre har fått tak i koder og passord. 
  • Telefonen er stjålet eller på avveie.


Dette er minst like viktig som å sperre kortet.