Hva er et pensjonsbevis?

Slutter du i en bedrift som har hybridpensjon får du et pensjonsbevis. Hybridpensjon er en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon. Jobben sparer en prosent av lønn for deg hver måned. Du kan ta ut hybridpensjonen når du vil og den er tilpasset slik at kvinner og menn får pensjon basert på hvor lenge de lever. Utbetalingen av hybridpensjon er basert på pensjonsbeholdningen den dagen du går av med pensjon.