Hva er forskjellen på "gammel IPS" og ny pensjonssparing med skattefordel (IPS)?

Hovedforskjellen mellom pensjonssparingene er:

Utbetalingen for "gammel IPS" beskattes som pensjonsinntekt. For «Ny IPS» beskattes utbetalingen som alminnelig inntekt.

Maksbeløpet for samlet sparing på IPS er 15. 000 kroner per år.