Hva er hybridpensjon?

Hybridpensjoner en form for tjenestepensjon. Det er en alderspensjonsordning som bedriften etablerer til fordel for ansatte i bedriften. Den er forsikringsbasert gjennom tilføring av dødelighetsarv i hele forsikringstiden, altså i oppsparingstiden og i utbetalingstiden.

Dødelighetsarv betyr at pensjonsbeholdningen for medlemmer som før uttak av pensjon er død i løpet av året, frigjøres og fordeles de øvrige medlemmene. 

Vi har to ulike varianter av tjenestepensjon:     

  • Med avkastningsgaranti
  • Med individuelt investeringsvalg

For tjenestepensjon med avkastningsgaranti gjelder at sparing til alderspensjon skjer med innskudd, tilføring av dødelighetsarv og midler til avtalt regulering eller den avkastning som oppnås
ved forvaltningen av pensjonsbeholdningen. 

For tjenestepensjon med individuelt investeringsvalg gjelder at sparing til alderspensjon skjer med innskudd, tilføring av dødelighetsarv og avkastning.

Pensjonsordningen omfatter obligatorisk betalingsfritak ved uførhet, og kan tilknyttes tilleggsdekningene uførepensjon, barnetillegg til uførepensjon, samt etterlattedekning til ektefelle, samboer og / eller barn.

 

Maksimale innskudd

  • 7 prosent av lønn inntil 12 G
  • 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G
  • Det skal gis et tillegg til kvinner i tillegg til ovennevnte
    satser