• Ved dødsfall vil sparesaldoen på dødsfallstidspunktet utbetales månedlig som etterlattepensjon til egne barn under 21 år med inntil 1 G per år. G er folketrygdens grunnbeløp (1 G = 101.351 kroner). Eventuelt overskytende utbetales som etterlattepensjon over 10 år til ektefelle/registrert partner eller samboer. Er det ingen barn under 21 år eller ektefelle/registrert partner eller samboer, vil sparesaldo bli utbetalt som et engangsbeløp til dødsboet.