Hvilken pris hadde jeg før, og hvilken pris får jeg nå?

Vise priser før og nå med eksempler. Bankene kan også legge inn tabell med priser, eller pdf med priser før/nå.