Hvordan kan jeg melde fra om sykdom eller arbeidsuførhet?

Sykdom eller arbeidsuførhet kan du melde på nett eller ringe 21 02 76 76.