• Ja, det må du. Alle må skatte av opptjente renter når de er overført til din konto.