Får jeg tilsendt en oversikt over utviklingen på pensjonsavtalen min med jevne mellomrom?

Du vil motta kontoutskrift hvert år. Kontoutskriften viser utviklingen på pensjonsavtalen din i året som har gått.