Smarte damer fikser pensjonen sin selv

Menn har fortsatt overtaket når det kommer til pensjonssparing, men nå er det slutt!

Slik sikrer damene pensjonistdrømmen sin. 

Dame som fikser pensjon via pc

– Uansett hva du gjør, jenta mi, så sørg for at du ikke blir økonomisk avhengig av en mann.

Denne setningen har mange unge damer hørt i løpet av oppveksten, men man skulle kanskje tro den var utdatert nå? Stadig flere kvinner har gode stillinger og tjener godt. Vi bor i likestillingslandet Norge og tjener og sparer like mye som gutta. Eller? 

Nei da, menn tjener i snitt mer enn kvinner. En studie fra 2022 viser at kvinner i Norge i snitt har 8,6 prosent lavere årslønn enn menn – selv om de er ansatt for å gjøre den samme jobben. Da blir det mindre å rutte med til andre ting, som for eksempel pensjonssparing.

Kvinneliv lønner seg mindre enn mannsliv

– Selv om det er store forskjeller blant kvinner, har kvinner som gruppe mindre penger enn menn, sier sosiolog og samfunnsøkonom Margunn Bjørnholt. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er relativt stabil, men minker sakte men sikkert. Kvinner som jobber heltid har 12,9 % lavere lønn enn menn. Det betyr naturligvis også at kvinner har mindre penger, både å bruke og til sparing.

– Mange kvinner jobber i sektorer som er lavere betalt, som innen omsorg og utdanning. I tillegg gjør hun fortsatt en større del av det ulønnede arbeidet i hjemmet. Flere kvinner jobber dessuten i perioder deltid på grunn av barn og familie. Et kvinneliv lønner seg mindre enn et mannsliv, og flere kvinner vil bli minstepensjonister i fremtiden, sier Bjørnholt.

Smarte damer får smarte tips

I en undersøkelse fra SpareBank 1 går det fram at stadig flere kvinner sparer til pensjon. De siste årene har det vært en stødig økning av kvinner som oppretter pensjonssparekonto

Det finnes to spareavtaler for pensjonssparing, IPS og pensjonssparekonto. For IPS er fordelingen mellom menn og kvinner relativt lik, mens det for Pensjonssparekonto er en overvekt av kvinner. At flere - både kvinner og menn - sparer til pensjon, kan ha noe med fokuset på hvor enkelt det faktisk er å spare med de nye spareproduktene på markedet. 

– Å spare til pensjon er mye enklere enn folk tror. Alt du trenger å vite for å komme i gang, er alderen din, forteller produkteier sparing i SpareBank 1 SR-Bank, Maren Stangeland Oftedal.  – Ved å taste inn alderen din i pensjonskalkulatoren, får du se hvordan andre på samme alder sparer til pensjon. Samtidig kan du se hvordan sparebeløpet vokser frem til du går av med pensjon. Og du kan endre på sparemåten underveis, hvis du føler for det. Smart og enkelt. 

– Setter du opp pensjonssparekonto i dag, kan du spare over en halv million kroner før du går av med pensjon. Men dette er selvsagt avhengig av hvor gammel du er når du starter sparingen. Mitt beste råd er - sjekk vår kalkulator, og start sparingen nå. Jo før du kommer i gang, jo mer får du igjen, oppsummerer Maren. 

Maren Stangeland Oftedal, produkteier sparing i SpareBank 1 SR-Bank.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }