Testament og arv

I et testament velger du hvem du gir bort deler av arven din til. Her finner du kontraktsmal for testament og svar på spørsmål om arv, arveloven, fordeling av arv og skifte av dødsbo. 

Tjenesten leveres av Advokatfirmaet Legalis AS.

Arv og testament - juridisk hjelp
Mor og datter kysser i beige sirkel.

Hva er et testament og når trenger du det?

I et testament bestemmer du hva som skal skje med det du eier etter at du er død. 

Etter arveloven går noe av arven til ektefelle og egne barn. Behovet for et testament oppstår hvis du ønsker en annen fordeling av arv. Kanskje ønsker du å sikre ektefellen din i større grad, eller du vil gi bestemte eiendeler til bestemte personer – eller at også barna til ektefellen din skal arve?

Andre muligheter er hvis du vil gi noe til gode formål, eller sette av midler til vedlikehold av graven. Det kan også være forhold ved en arving som gjør at du trenger bestemmelser om forvaltning. Med et testament kan alt dette og mye annet bestemmes.

Å bestemme hvem som skal arve hva, kan også være med å forebygge senere krangel mellom arvingene.

Les veileder om testament før du starter (pdf).

Har du allerede opprettet en kontrakt hos Legalis? 
Finn din kontrakt her.


Testament

1990 kroner
  • Testament uten store tilpasninger, til bruk i de enkle tilfellene.
  • En advokat fra Advokatfirmaet Legalis AS vil se over og kvalitetssikre testamentet.
  • Testamentet må skrives ut og signeres av deg og to vitner sammen, da det ikke er mulighet til å signere digitalt. 
  • Ønsker du å tilpasse innhold og trenger mer hjelp fra advokat, tilbyr Legalis en redusert timespris på kr 1990,-. 

Tjenesten leveres sammen med Advokatfirmaet Legalis AS. Du overføres til Legalis sine sider der du velger og fyller ut kontrakt. Denne vil bli kvalitetssikret av Advokatfirmaet Legalis AS før du betaler.

Slik kommer du i gang

ikon chat i hvit sirkel

Vurder ditt behov og ønsker

Vurder ditt behov for testament og hva et testament skal inneholde. Les mer om testament i veilederen om arverett. Drøft gjerne med pårørende!

mobil-bankid

Sett i gang

Fyll ut testamentet. Les teksten nøye og vurder om dette er i tråd med dine ønsker. 

Etter at du har startet utfylling av kontrakten på Legalis sine sider, kan du logge inn, lagre, og komme tilbake senere for å fullføre.

blyant_ikon

Signer kontrakten

Etter at den er kvalitetssikret av advokat, må du skrive ut og signere kontrakten.

Et testament krever to vitner som er tilstede sammen med deg når du singerer.

hjerte_ikon

Oppbevaring

Oppbevar det undertegnede testamentet på et sikkert sted. Det tryggeste er å la domstolen oppbevare det mot et gebyr.


Spørsmål om arv og testament

Ønsker du å bidra økonomisk til boligkjøp eller annet formål, er det viktig å gjøre dette ryddig og åpent. Tenk gjennom om det skal være lån eller gave. Hvis det skal være gave, er forskudd på arv en god mulighet. Dette vil oppleves mer rettferdig for andre arvinger, siden forskuddet trekkes fra ved senere arveoppgjør.

For at en gave senere skal kunne avkortes i arv må den som mottar gaven være kjent med slik avkortning før gaven ytes, noe som helst bør gjøres skriftlig i et gavebrev eller lignende. Forskuddet bør også skrives ned i et testament, slik at det ikke blir tvil om hvem som er mottaker og størrelsen på beløpet.

Er dere gift og har kun felles barn, er dere i utgangspunktet godt sikret. Gjennom reglene om uskifte kan gjenlevende ektefelle overta alle eiendeler, inkludert felles bolig. Arveoppgjøret skjer først når gjenlevende ønsker dette.

Hvis dere er gift og har barn fra tidligere forhold, gjerne kalt særkullsbarn, blir det litt komplisert. Det er ikke rett til uskifte med avdødes særkullsbarn. Det kan derfor oppstå situasjoner hvor gjenlevende ektefelle har problemer med å beholde boligen, siden det skal utbetales arv til avdødes barn. Hvis dere er i situasjonen «mine og dine», er flere grep aktuelle. Herunder at særkullsbarn samtykker til uskifte, eller at barnas arv begrenses gjennom et testament og bruk av livsforsikring.

Det hender dessverre at familier opplever vanskelige konflikter om arv. Noen arvinger kan oppleve at oppgjøret er urettferdig, gjerne fordi andre har fått verdier tidligere. To nøkkelord for å unngå konflikt er åpenhet og verdsetting. Åpenhet rundt fordelingen, og kunnskap om hvilke verdier som finnes, gjør at det ikke kommer store overraskelser ved arveoppgjøret. Et testament som beskriver utdelte forskudd på arv, og bestemmelser om hvilke eiendeler de enkelte arvinger skal ha, er ofte et godt verktøy.

Hvorfor skrive testament?

Om du ikke skriver et testament, er det arveloven som avgjør hvem som arver deg etter at du har gått bort.
Velger du å skrive et testament, kan du i større grad være med å påvirke hvem som skal arve etter deg og hvordan arven skal fordeles. 


Flere temaer for juridisk hjelp:

Fremtidsfullmakt
Hvem skal ivareta dine interesser, den dagen du ikke klarer det selv?
Samboerkontrakt
Alle samboere trenger en samboerkontrakt.

Juridiske problemstillinger?

I tillegg til hjelp med testamentet kan du få hjelp med andre juridiske problemstillinger. Som kunde får du redusert timepris hos Advokatfirmaet Legalis AS. Timepris: kr 1990,-

Ring oss

Telefon Legalis

21 41 67 80

Skriv til oss

E-post Legalis

sparebank1@legalis.no

Skriv til oss

Avtal møte med Legalis

Møtebooking

ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS
Faglig tyngde og personlig oppfølging.

Legalis skal sørge for at hele Norge har tilgang til en god advokat. Legalis er opptatt av at det skal være enkelt å komme i kontakt med advokat, og skal levere god juridisk kvalitet til en fornuftig pris.  

Det er 40 advokater i Legalis som tilbyr advokatbistand innenfor alle spørsmål
som privatpersoner kommer borti i løpet av livet.

Les mer på legalis.no


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }