Handel og service - forsikringer

Enten du driver butikk, varelager, frisørsalong, restaurant eller hotell vil du ha behov for fleksible forsikringsløsninger. 


Driver du som selvstendig næringsdrivende?
Les mer om enkeltpersonforetak

Må ha

Lovpålagte og kritiske forsikringer for bedrifter som har ansatte og registrerte kjøretøy. 
 

 • Yrkesskadeforsikring
  Bedrifter med heltids- og deltidsansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring.
 • Bilforsikring
  Eier eller leaser bedriften firmabiler/varebiler er det lovpålagt med ansvarsforsikring.
 • Lastebilforsikring
  Lastebilforsikringen tilpasses behovet og kan dekke mer enn bare det lovpålagte.

Bør ha

Våre bedriftsforsikringer kan tilpasses arbeidet bedriften utfører og utstyret bedriften eier.
 

 • Løsøre/eiendeler
  Eiendelsforsikringen dekker skader på maskiner, varer, utstyr og annet inventar som bedriften eier.
 • Næringsbygg
  Næringsbyggforsikringen passer for bedrifter som eier bygninger hvor det drives næringsvirksomhet.
 • Avbruddstap
  Skade på bygninger eller eiendeler kan få store økonomiske konsekvenser for bedriften.
 • Ansvar
  Et erstatningskrav kan i verste fall føre til konkurs. Ansvarsforsikring er bedriftens "livsforsikring".
 • Helse/behandling
  Med helseforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.

Kan ha

Personalforsikringer er en ansattgode som gjør bedriften til en mer attraktiv arbeidsplass.
 

 • Gruppeliv
  Med gruppelivsforsikring får familien til den ansatte økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.
 • Fritidsulykke
  Har du yrkesskade kan du også utvide til fritid. Da er dine ansatte dekket hele døgnet.
 • Reise
  Dekker jobbreiser for den ansatte. Kan utvides med fritidsreiser for hele familien.
 • Annen sykdom
  Forsikringen dekker dine ansatte ved av andre sykdommer enn yrkessykdommer.

Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på bedriftens forsikringer?


Har du hatt uhell eller skade?