Reiseforsikring bedrift

Reiseforsikring for bedrifter som har ansatte som reiser i jobben. Kan utvides til å inkludere fritidsreiser og familien.

Kjøper du reiseforsikring nå, gjelder ikke  avbestillingsforsikringen for reiser som allerede er kjøpt.

Forsikringen dekker bedriftens ansatte på jobbreiser.
Kan utvides til å gjelde fritidsreiser for den ansatte og familien.
Garantert hjelp 24 timer i døgnet og ingen egenandel.

Hva dekker reiseforsikringen?

Reiseforsikring for ansatte dekker reiser i forbindelse med jobben. Den ansatte får blant annet dekninger for tyveri, ulykke, sykdom, leiebil, bagasje, verdisaker og avbestilling.

Forsikringen kan utvides til å gjelde på fritiden, samt hele familien til den ansatte.


Dekninger Reiseforsikring bedrift Reiseforsikring i Eurocard
Når gjelder forsikringen: Forsikringen gjelder for tjenestereiser mellom hjem og fast arbeidssted, reiser i forbindelse med møter, seminarer eller konferanser. Kan utvides til også å gjelde ferie- og fritidsreiser. Ferie-, fritids- og jobbreiser med minst 1 overnatting eller at reisen foregår med fly.
Minimum 50 % av reisens transport-kostnader må være belastet kortet for at forsikringen skal være gyldig.
Hvem gjelder forsikringen for: • Forsikringstager.
• Familie – hvis avtalt (barn under 20 år).
• Kortinnehaver.
• Faste husstandsmedlemmer (barn under 20 år), eller inntil tre medreisende.
Reisens varighet: Inntil 70 dager.
Kan utvides til å gjelde i 90, 120 eller 180 dager
Inntil 90 dager.
Sykdom på reise: Ubegrenset erstatningssum. Ubegrenset erstatningssum.
Avbestilling: Ubegrenset erstatningssum. Inntil 15.000 kr per person.
Inntil 50.000 kr hvis flere reiser sammen.
Transport hjem: Ubegrenset erstatningssum. Ubegrenset erstatningssum.
Evakuering (krig, uro og naturkatastrofer): Ubegrenset erstatningssum. Inntil 35.000 kr per person.
Inntil 100.000 kr per skadetilfelle.
Forsinket oppmøtetid: Ubegrenset erstatningssum. Inntil 10.000 kr per person. Hvis flere sikrede reiser sammen erstattes inntil 25.000 kr per skadetilfelle.
Forsinket avgang, innhenting og merutgifter til overnatting Inntil ​6.000 kr per person. Inntil 1.500 kr per person. Hvis flere sikrede reiser sammen erstattes inntil 4.000 kr per skadetilfelle.
Forsinket bagasje ved utreise: Inntil 5.000 kr per person (min. 4 timer/ingen tidskrav ved jobbreiser). Inntil 3.000 kr per person (min. 4 timers forsinkelse).
Innhenting fastlagt reiserute som følge av sykdom: Inntil 150.000 kr (per skadetilfelle). Inntil 20.000 kr per skadetilfelle.
Avbrutt reise: ​Ubegrenset inntil reisens pris (Inntil 2.000 kr per person/døgn). Inntil 25.000 kr (inntil 1.000 kr per døgn, per person).
Engangsutbetaling ved ​​ulykke/død
Alder 0-20/20-70/70-75*

700.000/500.000/100.000 kr

400.000/400.000/100.000 kr
Bagasje (reisegods): ​Ubegrenset samlet sum**. Inntil 15.000 kr per skadetilfelle/30.000 kr hvis flere reiser sammen.
Verdisaker: Inntil 40.000 kr samlet per skadetilfelle. Inntil 15.000 kr samlet per skadetilfelle/20.000 kr hvis flere reiser sammen.
Øvrige gjenstander: Inntil 40.000 kr per enkeltgjenstand. Inntil 10.000 kr samlet per skadetilfelle.
Egenandel leiebil:

Ubegrenset (iht. kontrakt).

Dette dekkes ikke:
• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.

Egenandel (iht. kontrakt) som følge av skade på leiebil med inntil 12.000 kr per skadetilfelle.

Dette dekkes ikke:
• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.

Egenandel: Ingen. • Reisegods 500 kr.
• Behandlingsutgifter ved ulykke 500 kr.

*Ulykke: Dekningen opphører etter fylte 75 år. **Reisegods: Se egne summer for verdi- og enkeltgjenstander i vilkår.

Privatperson? Se reiseforsikring her


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede reiseforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 


Har du vært utsatt for uhell, skade eller sykdom?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.