Eiendom | Forsikringer

Eiendomsbransjen er en viktig bidragsyter til verdiskapning over hele landet, og inkluderer utvikling, omsetning, drift og forvaltning av eiendom. Både verdiskapningen og dere som jobber med den bør forsikres.

Bedriften må ha:

Noen bedriftsforsikringer er lovpålagte å ha dersom bedriften har ansatte. Bygningsforsikringen kan være kritisk å ha dersom det skulle skulle skje noe med bygningen(e).

Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på bedriftens forsikringer?
 

Har du hatt uhell eller skade?