Hvordan oppretter jeg en trekkmal?

Dersom du har mange ansatte som skal ha samme trekk som fast post, kan det være lurt å opprette en trekkmal. Fagforeningstrekk for eksempel egner seg godt som trekkmal, fordi det ofte er flere ansatte som skal ha samme type fagforeningstrekk. Du kan også sette opp trekket slik at du får det ut på fagforeningslisten. 

1. Gå til Lønn og Ansatte

2. Trykk på pilen som peker ned i den grønne boksen oppe til høyre merket Ny ansatt. Velg Trekkmaler


3. Fyll inn informasjon for trekkmalen og knytt de ansatte opp mot den. Se beskrivelse av de ulike feltene under bildet.

1. Type: Velg hvilken type trekk du ønsker å opprette. Hvis du ikke finner ønsket trekk, velger du Annet

2. Navn på mal: Legg inn ønsket navn for trekkmalen. 

3. Tekst til lønnspost: Denne teksten vil vises på lønnsslippen til de ansatte. 

4. Avdrag/prosenttrekk: Her kan du legge inn en fast sum som skal trekkes, eller angi prosent. 

5. Lønnsart: Velg hvilken lønnsart trekket skal gå mot. 

6. Leverandør: Hvis betalingen skal utføres i SpareBank 1 Regnskap må du legge til leverandør i dette feltet. (Ved fagforeningstrekk skal alltid leverandør legges til). 

7. KID: Hvis betalingen skal utføres i SpareBank 1 Regnskap, kan du fylle ut KID. 

8. Lag utbetalingspost til leverandør ved utbetaling av lønnsavregning: Haker du av for dette kan trekket legges til betaling sammen med utbetalingene til de ansatte, også med KID. 

9. Ansatte: Her knytter du de ansatte opp mot trekket. Fra dato styrer når trekket skal starte. Dersom en ansatt ikke lenger skal inkluderes i trekket, legger du til en sluttdato under Til dato


Registrere trekk på enkeltansatt

Har du en ansatt som har fått et utleggstrekk eller du ønsker å opprette et trekk som gjelder kun én ansatt kan du registrere dette på ansattkortet. Se hvordan du registrerer forskudd og trekk.