Verdiskaperprisen

Er du, eller kjenner du noen, som er kandidat til å bli årets Verdiskaper?

Frist for å komme med forslag er 20. august.