Egenkapitalbevis

Her finner du informasjon om egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre.

SpareBank 1 Nordmøre er notert på Oslo Børs

SpareBank 1 Nordmøre er børsnotert. Du kan enkelt  kjøpe og selge egenkapitalbevis i nettbanken eller mobilbanken under tickeren «SNOR». Du kan også kontakte vår kapitalmarkedsavdeling på telefon +47 915 03900.


Eierandelskapital

SpareBank 1 Nordmøre har eierandelskapital på 906.183.700 kroner fordelt på 9.061.837 egenkapitalbevis hvert pålydende 100 kroner.

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 Nordmøre har en målsetning om at mellom 50 % og 70 % av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte.

Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå.

Ved fastsettelse av utbyttet skal det tas hensyn til forventet resultatutvikling, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Investorpolitikk

Banken legger vekt på at korrekt og relevant informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor både egenkapital– og fremmedkapitalmarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom investorpresentasjoner og børsmeldinger. Det avholdes også regelmessig presentasjoner overfor långivere og investorer. 

Eierforhold

Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Nordmøre er børsnotert.

De største eierne av egenkapitalbevis

Snakk med oss om egenkapitalbevis

Steinar Sogn
Finansdirektør
+47 906 16 167
Allan Troelsen
Administrerende direktør
+47 950 31 799