Finansiell informasjon

Kvartalsrapport 2. kvartal 2023

  • Resultat før skatt 181 mill kr 
  • Utlånsvekst 12 mnd 7,7 % 
  • Ren kjernekapitaldekning 17,43 %