Egenkapitalbevis

SpareBank 1 Nordvest er børsnotert

Den 11. september 2017 ble egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Nordvest notert for handel på Oslo Børs. Egenenkapitalbevisene handles under tickeren SNOR


Dokumentasjon i forbindelse med børsnoteringen

  • Offisielt prospekt
  • Norsk oversettelse av prospekt
  • Investorpresentasjonen

Hvorfor gikk banken på børs?

Børsnoteringen gjør at banken enklere kan hente inn ny egenkapital ved behov, for eksempel for å vokse videre. Vi ønsker også å få flere lokale og andre engasjerte eiere. Børsnoteringen vil ruste SpareBank 1 Nordvest for framtida.

 


Spørsmål og svar om børs og egenkapitalbevis