Pressemelding

11. september 2017

SpareBank 1 Nordvests nye egenkapitalbevis er lagt ut for salg

 

Nå starter bestillingsperioden for SpareBank 1 Nordvests egenkapitalbevis i forkant av børsnoteringen om tre uker.

 

- Vår ambisjon er at bankens egenkapitalbevis blir en «folkeaksje» for regionen, sier Odd Einar Folland, administrerende direktør i SpareBank 1 Nordvest.

Den 2. oktober vil SpareBank 1 Nordvest etter planen børsnoteres. I tilknytning til børsnoteringen gjennomfører banken en emisjon av
egenkapitalbevis på inntil 120 millioner kroner, og tegningsperioden for egenkapitalbevisene som skal utstedes, har nå begynt. Tegningsperioden varer frem til 22. september klokken 12.

 

- Bakgrunnen for emisjonen er SpareBank 1 Nordvests ambisjoner om ytterligere vekst, og emisjonen vil styrke bankens kjernekapital for å sikre denne veksten. Vi ser frem til å få enda flere kunder, ansatte og andre engasjerte med som eiere, sier Folland, og legger til:

- Noteringen på Oslo Børs vil gi våre eiere tilgang til en markedsplass for sine investeringer. Noteringen gjør også at vi enklere kan hente inn ny egenkapital ved behov for eksempelvis å finansiere videre vekst.

Et prospekt som omhandler tilbudet om egenkapitalbevis og børsnoteringen er tilgjengelig gjennom banken sine nettsider, i banken sine lokaler og på tilretteleggeren SpareBank 1 Market sine nettsider.

 

For mer informasjon:

Odd Einar Folland, administrerende
direktør i SpareBank 1 Nordvest: +47 913 23 360

Steinar Sogn, finansdirektør i SpareBank 1 Nordvest: +47 906 16 167.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }