Dame og barn i grønne omgivelser

Bærekraft

Banken har lange tradisjoner for å føre deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Vi er fortsatt svært opptatt av hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Derfor er bærekraft noe vi tar hensyn til i alt vi gjør.

Bærekraftsstrategi

Vi ønsker å skape verdier og bærekraftig utvikling for våre kunder, eiere og
lokalsamfunnet. 

Bærekraftsbibliotek

Her finner du våre retningslinjer, policydokumenter, rapporter og andre dokumenter innen miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG).