Strategi bærekraft

SpareBank 1 Nordmøre skal ha en ansvarlig og bærekraftig forretningsadferd som er I tråd med FNs bærekraftsmål. Vi ønsker å inspirere deg til å ta bærekraftige valg hver eneste dag.

Dame og barn i grønne omgivelser

Om bærekraft i SpareBank 1 Nordmøre

SpareBank 1 Nordmøres misjon i overordnet forretningsstrategi er å skape verdier og bærekraftig utvikling for våre kunder, eiere og lokalsamfunnet. Hensynet til bærekraft skal være gjennomgående i all vår virksomhet. Dette gjelder både måten virksomheten drives på og de krav banken stiller til kunder, leverandører, egne ansatte og andre interessenter.

Fokus på bærekraft øker som følge av nye reguleringer og endrede kundekrav. Vi har et ansvar for å aktivt bidra til en mer bærekraftig fremtid. Bærekraftstrategien for banken skal tydeliggjøre og være retningsgivende for SpareBank 1 Nordmøre sitt arbeid med bærekraft, samt støtte medarbeidere og ledere i beslutninger. 

Ord og uttrykk

Her finner du en kort forklaring på ord og utrykk som blir brukt i bærekraftstrategien.

Forpliktelser

Oversikt over initiativer som gir føringer for vårt arbeid med bærekraft.

Vesentlighetsanalyse

Vesentlighetsanalysen danner blant annet grunnlaget for prioriteringen av fokusområder i bankens bærekraftsarbeid.

våre bærekraftsmål. illustrasjon.

Overordnede mål

Langsiktig mål:
  • Netto nullutslipp på utlåns- og investeringsportefølje innen 2050
I perioden 2023-2025 skal vi:
  • øke våre utlån som kvalifiserer til grønt obligasjonsrammeverk og/eller EUs taksonomi med 7 % årlig
  • doble våre utlån til grønne boliger 
  • opptre på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte
  • etablere et rammeverk for å håndtere ESG-risiko på en effektiv måte
  • ha oversikt over kompetansekrav innen bærekraft​, og gjennomføre tiltak for å heve medarbeidernes kompetanse

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål som vi mener er spesielt relevant for oss:

Mål om å ytterligere styrke verdiskaping og sysselsetting i vår region. Sikre etterlevelse av menneskerettighetene og anstendig arbeid. 

Mål om å være en nær støttespiller i lokalsamfunnet. Fremme inkludering, innovasjonsevne, verdiskaping og befolkningsutvikling

Mål om å stille tydelige krav til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Ønsker å sikre økonomisk vekst og samtidig redusere klimaendringene 

Mål om å samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Næringslivet, myndigheter og lokalsamfunnet må gå sammen for å gjøre en forskjell. Vi har som mål om å være en viktig bidragsyter i dette arbeidet

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }