Ord og uttrykk

Bærekraft Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for at kommende generasjoner
skal få dekket sine behov. Bærekraft handler om hvordan vi jobber for å fremme en bærekraftig utvikling.
ESG Står for miljø (E), sosiale forhold (S) og virksomhetsstyring (G). Disse tre faktorene er sentrale i bærekraft, og begrepene
brukes om hverandre. Hvis noe skal være bærekraftig må disse tre faktorene være dekket.
ESG-risiko Risiko for at miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring blir påvirket, eller at slike forhold påvirker oss.
For eksempel at vi blir påvirket av klimarisiko (endret vær).
Grønt Obligasjonsrammeverk Et rammeverk som blir brukt til å hente inn finansiering til våre grønne bedriftsmarkedsutlån. Vi har 500 millioner nok
utestående i grønn obligasjon.
Grønne boliger Boliger som kvalifiserer til våre grønne utlånsprodukter for boliger. Dette er boliger med energimerke A eller B
(nye etter 2010).
EUs Taksonomi Et klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter som viser om en økonomisk aktivitet er bærekraftig. Må oppfylle minst
ett av EUs miljømål, samt ikke gjøre vesentlig skade på ett av de andre miljømålene, og ikke gjøre skade på sosiale forhold.
Vesentlighetsanalyse En analyse av våre vesentlige påvirkninger innen bærekraft, hva som er våre viktigste bærekrafttemaer. Danner grunnlag for
strategien, daglig arbeid med bærekraft, og vår rapportering.
Informasjonssikkerhet Informasjonssikkerhet dreier seg om å håndtere risiko relatert til virksomhetens informasjonsverdier og behandling av
personopplysninger. Informasjonssikkerhet omfatter konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }