Vesentlighetsanalyse

Vesentlighetsanalysen danner grunnlaget for en prioritering av fokusområder i bankens bærekraftsarbeid og er utgangspunktet for bærekraftsrapportering.

Hensikten med vesentlighetsanalyse er å identifisere de områdene som både er viktigst, og som utgjør de områdene banken har størst mulighet til å kunne påvirke positivt. Dette danner grunnlaget for bærekraftstrategien.