Vi ønsker å skape bolyst og befolkningsvekst der du bor

Vi  bryr oss om felleskap, kultur, merverdi, vekst og bærekraftig utvikling av samfunnet vi er en del av. For oss er det viktig å gi noe tilbake lokalt, og vi er opptatt av at andre lykkes. Vårt engasjement skal skape hjertebank som berører og engasjerer nærmiljøet.

dugnad-nif-ski-vafler

Sammen skaper vi verdier

 • Vårt samfunnsengasjement skal gi næring til ideèr og aktiviteter som bidrar til utvikling i hverdagsliv, idrett- og kulturliv, samt bidrar til bolyst, befolkningsvekst og et solid næringsliv i lokalsamfunnet
 • Vi bidrar også med sponsorater og gavemidler, samt gode finansieringsløsninger til realisering av kultur- og idrettsbygg 
 • Vi jobber for hele Nordvestlandet med et mangfold av aktiviteter og jobber kontinuerlig for å være en tilrettelegger  for møteplasser og representert i våre lokalsamfunn
 • Barn- og unge er prioritert 
 • Vi stimulerer til samarbeid gjennom våre samarbeidsavtaler
 • Vi har en bærekraftig tilnærming og stiller både krav til oss selv og våre samarbeidspartnere
 • Vi har dialog med Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank og Sparebankstiftelsen Nordvest for prosjekter på Nordmøre

Våre støtteområder

Publikum konsert

Kultur

Kultur skaper bolyst og bli(d)lyst. Vi heier på talenter og de som bruker tid og krefter på å skape et levende og trivelig lokalsamfunn.

Kompetanse

For å skape vekst og å tiltrekke dyktigemennesker er det viktig å utvikle nye kompetansearbeidsplasser. Vi heier på nyetalenter som tar utdanning i regionen.

Idrett

For SpareBank 1 Nordmøre er det viktig at spesielt barn og unge i vårt nærmiljø har et godt tilbud av aktiviteter.

vennebenk

Hjertebank

Å fortelle historier som berører hjertet og hele lokalsamfunnet er en stor glede og tradisjon for oss.

Næringsutvikling

Vi skal være en aktiv medspiller for å skape nye arbeidsplasser, møteplasser og gode rammebetingelser for næringslivet


illustrasjon om bærekraft og miljø

Vi er tilstede hver dag og heier fram de som jobber mot et mål. 

 • Vi ønsker å støtte, samt bidra til aktivitet som bygger opp under en bærekraftig utvikling av våre lokalsamfunn.
 • Det handler om verdier og kultur som gjør at vi skiller oss ut. Vi vil være med der det settes spor.
 • Vi heier på ildsjeler og frivillige som bruker tid og krefter på å skape bolyst, næringsutvikling og befolkningsvekst.
 • Vi ønsker å bidra til at flere ønsker å starte egen bedrift og at de som starter lykkes.

Har du spørsmål?

Hans Mellemsæther
Sponsoransvarlig
Ring 952 952 89
Liv Dalsegg
Marked
Ring 915 52 355
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }