Søk støtte

Det finnes mange frivillige, ildsjeler og engasjerte mennesker på Nordvestlandet. Noen ganger er det nok med engasjement og vilje - andre ganger trengs litt økonomisk støtte. Vi ønsker å gi næring til ideer som bidrar til utvikling, modernisering og levende lokalsamfunn. 

sb1t-heie-sidelinje

Vi heier på deg!

Når vi heier bygger vi kultur. I SpareBank 1 Nordmøre bygger vi en kultur for å heie som merkes i våre omgivelser. Det starter med å være en tydelig støttespiller i nærmiljøer i hele regionen. For alle drømmer og ambisjoner hører hjemme et sted, og ordet lokal er ikke smått for oss. Lokale drømmer kan sette store avtrykk.

Pengestabel.

Gaver

Gavemidler er den delen av bankens overskudd som skal gå til gode formål i vår region. Visste du at SpareBank 1 Nordmøre sin største eier er deg og meg? Derfor er det også alle vi som bor her på Nordvestlandet som skal få glede av at det går godt for banken. Søknadsfristen er 1. juni.

Illustrasjon av jente med PC

Sponsing

Vårt mål for sponsorvirksomheten er å bidra til trivsel og vekst i regionen. Vi har derfor valgt å fokusere på de som jobber for et bredt og positivt tilbud i lokalmiljøene. Alle sponsoravtaler er basert på en samarbeidsavtale hvor målet er gjensidig engasjement.

Lurer du på noe?

Søk støtte i stiftelsene

Sørsundet Kristiansund

Sparebankstiftelsen Nordvest

Sparebankstiftelsen Nordvest jobber for å skape VEKST og utvikling på Nordmøre. Opprettelsen av stiftelsen sikrer at kapitalen som er opparbeidet gjennom snart 190 år fra Christiansunds Sparebank, via Nordmøre Sparebank og sist SpareBank 1 Nordvest forblir i lokalsamfunnet. 

Surnadal

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank ble til samtidig som Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest ble slått sammen i en ny og større bank i 2021. Stiftelsen ble da til den nest største eieren i SpareBank 1 Nordmøre.

Har du spørsmål om spons- og gavemidler?

Hans Mellemsæther
Sponsoransvarlig
Ring 952 952 89
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }