Om SpareBank 1 Forsikring

Vi er Norges raskest voksende pensjonsselskap med de mest fornøyde tjenestepensjonskundene.

Vår historie

I 1929 ble SpareBank 1 Forsikring etablert under navnet Livsforsikringsaktieselskapet Samvirke. SpareBank 1 Forsikring er en sammenslutning av flere fusjoner og fikk sitt nåværende navn i 2013. 
 

Kunder og produkter

Kundene våre er både bedriftskunder og privatkunder, og vi tilbyr hovedsakelig innskuddsbasert tjenestepensjon, kollektive uføredekninger og privat pensjonssparing. Sammen med SpareBank 1 Gruppen understøtter vi LO-forbundene med deres medlemmer og foreninger.
 

Solide eiere og stort distribusjonsnettverk

Vi har solide eiere med et stort distribusjonsnettverk gjennom SpareBank 1-bankene. Samtidig er vi et lite og smidig selskap med 140 engasjerte ansatte som brenner for å gi deg best mulig pensjon på en bærekraftig måte. 

 

Les mer om SpareBank 1-alliansen

Årsrapport for SpareBank 1 Forsikring
 

Administrerende direktør Wenche Seljeseth


Selskapsinformasjon

Forretningsadresse Torggata 2-4-6, 0181 Oslo
Postadresse Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
Telefonnummer (+47) 21 02 50 50
Foretaksregister Brønnøysundregistrene,
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer 915 651 321
Tillatelse Selskapene har konsesjon fra Finansdepartmentet til å drive forsikringsvirksomhet,
og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90

Kontakt oss

Telefon

21 02 50 50