Bærekraft i SpareBank 1 Forsikring

For å nå dette målet, må vi hele tiden videreutvikle oss som et bærekraftig selskap som tar samfunnsansvar. FNs bærekraftsmål gir tydelig retning til hvordan vi kan bidra til en mer bærekraftig verden. Vi skal være en pådriver for bærekraftig utvikling og som kunde kan du være trygg på at vi forvalter pensjonen din på en god og bærekraftig måte.

Fokus på fire bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi jobber for å støtte alle 17 av FNs bærekraftsmål, men har valgt ut fire av målene som vi har ekstra fokus på for å bidra til en mer bærekraftig verden. 

sb1f-pensjon-FN-baerekraftsmal


Initiativer og medlemsskap

 
United Nations Principles for Responsible Investments (UN PRI)

UN PRI er det største initiativet for ansvarlige investeringer. Samtidig er UN PRI (med pliktig TCFD rapportering) i dag den best egnede internasjonale standarden for ESG rapportering. Alle våre eksterne forvaltere har underskrevet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. 

Les mer om UN PRI.

 
Task force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

TCFD er et rammeverk for klimarisikorapportering. Forbedret forståelse av klimarelaterte risikoer og muligheter er nøkkelen til å nå 1.5-gradersmålet i Paris-avtalen. Relevant rapportering spiller en avgjørende rolle for å sette finansmarkedene i stand til å prise risiko riktig. TCFD-rapportering har kraft til å øke transparens, noe som gjør markedene mer effektive.

Les mer om TCFD.

SpareBank 1 Gruppen har signert UN Global Compact

UN Global Compact inspirerer bedrifter til å gjøre
bærekraftsutfordringer til konkrete forretningsmuligheter, og støtter våre
medlemmer i sitt arbeid med ansvarlig og bærekraftig drift.

SpareBank 1 Forsikring er et datterselskap av SpareBank 1 Gruppen, som igjen eies av SpareBank 1-bankene og LO. 

Les mer om UN Global Compact.

Vi har signert Kvinner i Finans Charter

Målet til Kvinner i Finans Charter er å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge. 

Likestilling og mangfold er en viktig del av utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn. Selv om den positive effekten av økt andel kvinner i ledende posisjoner i næringslivet er godt dokumentert, går utviklingen likevel for sakte.

Vi er derfor stolte av å ha signert Kvinner i Finans Charter. Gjennom å forplikte oss til handling ved konkrete mål og tiltak gjør vi det vi kan for å bidra til at andelen øker.

Les mer om Kvinner i Finans Charter

 

Vi har signert grønnvaskingsplakaten

Grønnvasking er kort forklart at bedrifter promoterer varer eller tjenester som grønne eller bærekraftige, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for å hevde dette. Det bidrar til å forvirre og veilede bedrifter og forbrukere som ønsker å ta bærekraftige valg.

Vi stiller oss bak innholdet i grønnvaskingsplakaten og lover å gjøre vårt ytterste for å følge disse prinsippene. Vi vil være med å bidra til at det grønne skiftet skjer raskere! 

Les mer om grønnvaskingsplakaten.

Vi støtter Oslokassa

Vi støtter Oslokassa, et aktiviseringstiltak for mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse.

Å ha et meningsfylt innhold i hverdagen er viktig for alle, og Oslokassa gir mennesker som har falt utenfor nye muligheter og bedre livskvalitet. Samtidig er det en god investering som gir samfunnsmessig avkastning ved å få folk i arbeid og aktivitet. 

Oslokassa tilbyr interiørstyling utenom det vanlige, og har pyntet lokalene våre med blant annet flere Wabi Kusa (innendørs miniatyrhager), postkasser og akvarium. 

Følg Oslokassa på Instagram.

Ønsker du å vite mer om hvordan banken jobber med bærekraft?

Les mer om bankens arbeid med bærekraft.

 

Kontakt oss i SpareBank 1 Forsikring

Telefon

21 02 50 50

Linkedin

Følg oss

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }