Reiseforsikring - enkeltreise

Betaler du reisen med SpareBank 1 MasterCard* har du en reiseforsikring som dekker deg på enkeltreise. Men det er et par ting som er verdt å vite.

*Gjelder reiser med minst 1 overnatting eller at reisen foregår med fly. Minimum 50 % av reisens transportkostnader må være belastet kortet for at reiseforsikringen skal være gyldig. Gjelder kun for reiser inntil 90 dager.
 


Hva er forskjellen på helårs- og enkeltreiseforsikring?

Den største forskjellen er at en helårs reiseforsikring dekker mye mer enn bare feriereisene dine. Helårs reiseforsikringen gjelder på alle fritidsreiser. Altså så fort du går ut døra, enten du skal på butikken, besøke familie eller på dagsutflukt med bilen. Fordelene med helårs reiseforsikring:

  • Ingen krav til overnatting eller at reisen foregår med fly.
  • Ingen krav til at transportkostnader betales med kredittkort. 
  • Ingen egenandel.
  • Større erstatninger på de fleste dekningene.
  • Mulighet til å utvide reisen med inntil 180 dager.

Sammenligning av helårs- og enkeltreiseforsikring

Dekning Reiseforsikring Reiseforsikring i Mastercard
Når gjelder forsikringen: Ferie-, fritids- og yrkesreiser hele døgnet fra man forlater hjemmet. Ferie-, fritids- og yrkesreiser med minst 1 overnatting eller at reisen foregår med fly.
Minimum 50 % av reisens transportkostnader må være belastet kortet for at forsikringen skal være gyldig.
Hvem gjelder forsikringen for: • Forsikringstager.
• Familie – hvis avtalt (barn under 20 år).
• Kortinnehaver.
• Faste husstandsmedlemmer (barn under 20 år), eller inntil tre medreisende.
Reisens varighet: Inntil 70 dager.
Kan utvides til 90, 120 eller 180 dager.
Inntil 90 dager.
Sykdom på reise: Ubegrenset erstatningssum. Ubegrenset erstatningssum.
Avbestilling: Ubegrenset erstatningssum. Inntil kr 15.000 per person.
Inntil kr 50.000 hvis flere reiser sammen.
Hjemreise: Ubegrenset erstatningssum. Ubegrenset erstatningssum.
Evakuering (krig, uro og naturkatastrofer): Ubegrenset erstatningssum. Inntil kr 35.000 per person.
Inntil kr 100.000 per skadetilfelle.
Forsinket fremmøte/innhenting: Ubegrenset erstatningssum. Inntil kr 10.000 per person. Hvis flere sikrede reiser sammen erstattes inntil kr 25.000 per skadetilfelle.
Forsinket avgang:
(innhenting og merutgifter til overnatting)
Inntil ​kr 6.000 per person. Inntil kr 1.500 per person. Hvis flere sikrede reiser sammen erstattes inntil kr 4.000 per skadetilfelle.
Forsinket bagasje ved utreise: Inntil kr 5.000 per person (min. 4 timers forsinkelse). Inntil kr 3.000 per person (min. 4 timers forsinkelse).
Innhenting av fastlagt reiserute
som følge av sykdom:
Inntil kr 150.000 (per skadetilfelle). Inntil kr 20.000 per skadetilfelle.
Avbrutt reise: ​Ubegrenset inntil reisens pris (Inntil kr 2.000 per person/døgn). Inntil kr 25.000 (inntil kr 1.000 per døgn, per person).
Ulykke voksen 20-70 år:
(100 % varig medisinsk invaliditet/død)
Kr 500.000. Kr 400.000.
Ulykke voksen 70-75 år*:
(100 % varig medisinsk invaliditet/død)
Kr 100.000. Kr 100.000.
Ulykke barn:
(100 % varig medisinsk invaliditet/død)
​Kr 700.000. Kr 400.000.
Bagasje: ​Ubegrenset samlet sum**. Inntil kr 15.000 per skadetilfelle/kr 30.000 hvis flere reiser sammen.
Verdigjenstander: Inntil kr 40.000 samlet per skadetilfelle. Inntil kr 15.000 samlet per skadetilfelle/kr 20.000 hvis flere reiser sammen.
Øvrige gjenstander: Inntil kr 40.000 per enkeltgjenstand. Inntil kr 10.000 samlet per skadetilfelle.
Egenandel leiebil:

Ubegrenset (iht. kontrakt).

Dette dekkes ikke:
• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.

Egenandel (iht. kontrakt) som følge av skade på leiebil med inntil kr 12.000 per skadetilfelle.

Dette dekkes ikke:
• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.

     
Egenandel: Ingen. • Reisegods kr 500.
• Behandlingsutgifter ved ulykke kr 500.

*Ulykke: Dekningen opphører etter fylte 75 år. **Reisegods: Se egne summer for verdi- og enkeltgjenstander i vilkår.