Spare i fond til barn

Skal du spare til barn og unge, skal du som regel spare over lang tid. Da kan det være lurt å spare i fond med høy aksjeandel. Ved sparing i aksjefond er det mulig å spare på aksjesparekonto til barn. 

Mulighet for høyere avkastning enn sparing i bank.
Start tidlig, så kan selv små summer vokse seg store over tid.
Spar et fast beløp hver måned eller sett inn penger når du vil.

Slik sparer du i fond til barn

Spar i fond til barnet i ditt navn

Vi anbefaler at du sparer i aksjefond innenfor aksjesparekonto. For å holde sparingen adskilt fra din egen kan du åpne en egen aksjesparekonto for barnesparingen. Du kan opprette så mange aksjesparekontoer du vil. Helt gratis så klart. Har du flere barn kan du opprette en aksjesparekontoer for hvert barn.

Ønsker du å spare i kombinasjonsfond eller andre fond utenfor aksjesparekonto, må du åpne en porteføljekonto før du kan starte sparingen. Ny porteføljekonto for fond får du ved å sende en melding til oss fra mobilbanken eller nettbanken. Skriv gjerne i meldingen hva kontoen skal hete, for eksempel barnets navn. Når porteføljekontoen er på plass kan du kjøpe fond. Kontoen vises i nettbanken og mobilbanken din under fond.

NB! Husk å velge rett konto når du kjøper. 

Unngå redusert stipend

Hvis midlene står i barnets navn og nettoformuen overstiger 444.300 kroner (2021, summen justeres årlig) vil Statens lånekasse redusere stipendandelen i utdanningsstøtten.

Start tidlig med sparing til barnet

Vil du gi barna dine økonomisk sikkerhet og økt handlefrihet senere i livet, er det lurt å starte sparing for dem så tidlig som mulig.

Sparing i fond vil normalt gi langt bedre avkastning enn tradisjonell banksparing. I tillegg reduseres risikoen ved fondssparing over så lang tid. 

Med vår sparekalkulator kan du få en oversikt over hvor mye sparepengene kan vokse ved å ta ulik grad av risiko. 

Hvilke fond skal du velge?

Du kan velge mellom en rekke ulike fond. Hvilke fond vi anbefaler avhenger av to ting:

 1. Hvor lenge du skal spare?
 2. Hvor stor risiko du ønsker å ta?

Vår anbefaling for langsiktig sparing med høy risikotoleranse er ODIN Aksje, som er et rent aksjefond. Har du kortere tidshorisont eller foretrekker mer moderate svingninger kan kombinasjonsfond være et godt alternativ. 

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er investeringsråd med personlig anbefaling. Ønsker du investeringsrådgivning anbefaler vi at du tar kontakt med oss.

ODIN Aksje

 • 100 % aksjer
 • Aksjefond
 • Høy risiko, høy avkastning
 • Lang tidshorisont

Passer for deg som synes høy avkastning er viktig. Du bør ha lang tidshorisont og tåle store svingninger.

ODIN Horisont
 • 75 % aksjer og 25 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Høy risiko
 • Mellomlang tidshorisont

Passer for deg som forventer høy avkastning, men ønsker å ta noe mindre risiko enn i et aksjefond.

* Kan ikke kjøpes på Aksjesparekonto

ODIN Flex
 • 50 % aksjer og 50 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Medium risiko
 • Middels tidshorisont

For deg som ønsker en balansert tilnærming, med halvparten aksjer og resten i renter.

* Kan ikke kjøpes på Aksjesparekonto

ODIN Konservativ
 • 25 % aksjer og 75% renter
 • Kombinasjonsfond
 • Lav risiko, lavere avkastning
 • Kort tidshorisont

For deg som er forsiktig, men samtidig ønsker høyere avkastning enn på konto.

* Kan ikke kjøpes på Aksjesparekonto

Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Hva lurer andre på?

Spare i barnets/ungdommens navn (fullbyrdet gave)

Kun foreldre/verger kan opprette porteføljekonto for fond eller aksjesparekonto i umyndiges navn. Minst en av dem må være kunde hos oss. Begge må ha BankID.

Hovedregelen er at begge må signere på kunde- og kontoavtalen for den umyndige. Er forelderen verge alene må dette dokumenteres.

Når konto er åpnet trenger du barnets/ungdommens navn og fødselsnummer (11 siffer) for å kjøpe fond i gave. Du må være kunde hos oss.

Spare i ditt eget navn (ufullbyrdet gave)

Du må være kunde hos oss.

Sparer du i fond til deg selv, anbefaler vi at du åpner en ny porteføljekonto for fond før du gir gaven. Da klarer du å holde egen sparing adskilt fra gavesparingen.

Gi den nye kontoen navnet på den du skal gi gaven til. Kontakt banken for å åpne ny porteføljekonto for fond. Når den er på plass kan du kjøpe gaven. NB! Husk å velge rett konto når du kjøper. 


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no