Bedriftsansvarsforsikring

For bedrifter som utfører fysisk arbeid eller tjenester og kan forårsake skade på person eller ting er bedriftsansvar en viktig ansvarsforsikring. Bedriftsansvarsforsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret til bedriften for skade på personer eller ting. 

Dekker bedriften sitt arbeidsgiveransvar for skader som ansatte forårsaker.
Dekker sakskostnader ved rettsak og erstatningskravet.

person forsikret med bedriftsansvarsforsikring

Hva dekker bedriftsansvarsforsikring?

Bedriftsansvaret dekker bedriften sitt rettslige erstatningsansvar og hjelper din bedrift med å håndtere erstatningskrav, ved dekning av sakskostnader og juridisk bistand. Dersom du er erstatningsansvarlig for skaden utbetales erstatning til skadelidte.

Dekninger Bedriftsansvar
Erstatningsansvar for skade som ansatte har påført ting eller personer (arbeidsgiveransvar)
Erstatningsansvar for plutselig forurensning
Rettshjelp når erstatningskrav rettes mot bedriften

Standard forsikringssum er 10 millioner kroner, eller 150 G dersom bedriften jobber etter Norsk Standard sine kontrakter. Forsikringssummen kan økes ved avtale. 

Hva er bedriftsansvar?

Bedriftsansvar dekker det rettslige ansvaret en virksomhet har dersom bedriften (eller noen som jobber i bedriften) blir erstatningsansvarlig for skade på personer, eiendom eller ting.


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere bedriftsansvarsforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?