• Hva slags avtale har jeg?
  På kontoutskriften du har mottatt vil det stå hvilken avtale du har. Du finner også kontoutskriften elektronisk ved å logge inn. Velg "Dokumentarkiv".  

  Når utbetales spareverdien?
  Avtalt utbetalingsdato for sparedelen av forsikringen finner du i forsikringsbeviset. 

  Hva må jeg gjøre for å få utbetalt spareverdien?
  Du vil motta et utbetalingsbrev ca. 3 måneder i forkant av avtalt utbetalingsdato. Her ber vi blant annet om kontonummer for utbetaling. Ønsker du tidligere utbetaling enn avtalt, kan du avslutte (gjenkjøpe) avtalen hvis vilkårene tillater det. Ved gjenkjøp opphører også forsikringene knyttet til avtalen. Hvis avtalen din er en livkonto, har du mulighet til å gjøre uttak fra sparedelen dersom verdien er høy nok.

  Hva er garantert rente?
  Den garanterte renten er allerede medregnet i ytelsene dine. Hvis avtalen er tildelt overskudd utover garantert rente vil ytelsene øke. 

  Kan jeg begynne å spare igjen på en avsluttet avtale?
  Nei det er ikke mulig å starte sparingen igjen på en avtale som er avsluttet. Hvis du ønsker å starte en ny spareavtale kan du gjøre dette i banken.

  Kan jeg forlenge forsikringstiden?
  Nei, det er ikke mulig å forlenge forsikringstiden, men du kan alternativt kjøpe nye forsikringer.

  Hvordan kan jeg følge med på utviklingen av min avtale?
  Utviklingen kan du se på kontoutskriften som sendes ut en gang per år. 

  Kan avtaler utbetales (gjenkjøpes) i sin helhet?
  Livsforsikring kan i noen tilfeller gjenkjøpes. Ved gjenkjøp avsluttes avtalen. For livkonto kan det ved tilstrekkelig saldo også gjøres uttak uten at avtalen avsluttes. Det er også mulig å gjenkjøpe livkonto slik at eventuell saldo utbetales og avtalen avsluttes. Mer informasjon om dette finner du i forsikringsvilkårene. 

  Betaler jeg skatt på avtalen min?
  Du betaler skatt av avkastningen året etter at den er opptjent. Sparesaldoen inngår i grunnlaget for formueskatt. 

  Hva skjer med avtalen hvis jeg dør eller blir ufør?
  I forsikringsbeviset finner du hvilke regler som gjelder for din avtale, samt hvilke beløp som eventuelt vil komme til utbetaling ved død eller arbeidsuførhet. 

  Kan jeg slippe å få tilsendt kontoutskrift?
  Nei, kontoutskriften er lovpålagt informasjon som sendes ut årlig.