Kontoutskrift pensjon

Her finner du alt du trenger å vite om kontoutskriften til bedriften.

Forklaring til postene i kontoutskriften

Kontoutskriften viser bevegelser på avtalen i løpet av året. Her er en liste med forklaringer til de enkelte postene i kontoutskriften til bedriften.

Gjør endringer direkte på nett 

I kundeportalen får du oversikt over bedriftens avtaler. Du kan gjøre endringer og se dokumenter som tilhører pensjonsavtalen.

Har du mye penger på innskuddsfondet/premiefondet? Disse kan brukes til å dekke fremtidige fakturaer - gjør det her!


Snarveier


Hva lurer andre på?