Definisjoner alternative resultatmål

I kvartals- og årsrapporten presenteres det alternative resultatmål i tillegg til måltall som reguleres av IFRS.

  • Forstå virksomheten bedre
  • Mer tydelig informasjon om hvordan konsernet har prestert eller forventer å prestere