Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder.

Oppdatert 11.03.2024

BETALING

 • Pris

  Etablering standard avtale inkl. 1 bruker

  0,00

  Etablering integrert avtale inkl. 1 bruker

  950,00

  Etablering lag og forening inkl. 1 bruker

  0,00

  Etablering Enkeltpersonsforetak standard avtale inkl. 1 bruker

  0,00

  Etablering filoverføring SFTP inkl. 1 bruker

  950,00

  Etablering filoverøring SFTP nytt oppsett 

  5000,00

  Etablering filoverføring SFTP enkeltpersonsforetak inkl. 1 bruker

  500,00

  Etablering Holdingselskap inkl. 1 bruker

  0,00

  Etablering av ekstra klient/datterselskap pr. foretak

  100,00

  Etablering enkeltpersonsforetak standard avtale inkl. 1 bruker

  0,00

  Etablering ny/ekstra bruker, pris pr bruker utover 1 bruker

  0,00

  Oppgradering fra standardavtale til integrert avtale 

  500,00

  Månedspris standard

  125,00

  Månedspris integrert

  250,00

  Månedspris lag/forening

  0,00

  Månedspris Holdingselskaper

  0,00

  Månedspris enkeltpersonsforetak standard avtale

  0,00

  Månedspris filoverføring SFTP

  250,00

  Månedspris enkeltpersonsforetak filoverføring SFTP

  125,00

  Månedpris klient/datterselskap knyttet til hovedavtale

  100,00

  Månedspris enkeltpersonsforetak datteravtale

  0,00

  Månedspris pr. bruker utover 1 bruker - Standard/Holdingsselskap/enkeltpersonforetak og integrert

  45,00

  Månedspris per bruker utover 1 bruker - lag og forening

  15,00

  Bankavstemming

  5,00

  Melding om ikke utført oppdrag

  60,00

  Transaksjon med melding

  5,00

  Transaksjon med KID

   

  Transaksjon uten KID

  1,75

   

  5,00

  Transaksjon med strukturert melding

  5,00

  Overførsel mellom egne konti

  0,00

  Utbetalingsanvisning

  100,00

  Lønnsoverførsel

  2,00

  Overførsel til utlandet

  75,00

  Rebestilling av konteringsdata

  400,00

  Hente/sende fil til/fra Nets

  5,00

  Direkte remittering m/strukturert informasjon

  5,00

  Direkte remittering med melding

  5,00

  Direkte remittering med KID

  1,75

  Direkte remitering lønn

  2,00

  Direkte remittering utbetalingsanvisning

  100,00

  Direkte remittering innland via Swift

  25,00

  Direkte remittering betaling utland

  75,00

  Direkte remittering egenoverføring utland

  75,00

  Fil via FTP, pr. fil

  5,00

  Kvittering med oblat

  20,00

  For teknisk bistand utover installasjon og opplæring beregnes en timesats på kr 750,- + kjøring etter statens satser

 • Alle kostnader knyttet til SpareBank 1 Regnskap trekkes fra konto. Eget bilag med mva-spesifikasjon tilgjengeliggjøres i regnskapssystemet.

  I tillegg til produktpakkene kommer transaksjonsspriser og priser for nettbank bedrift. 

  Ved etablering av SpareBank 1 Regnskap er det inkludert oppstartmøte og oppfølgingsmøte via Teams.

  Regnskapsbistand ut over dette prises av SpareBank 1 Økonomihuset, se priser under.

  Vi tar forbehold om feil i prislisten.

   

  Produktpakker (alle priser er ekskl. mva).

  Pris

  Basis

  Basis+

   

  Komplett

  99,00

  199,00

   

  399,00

  Nettbank bedrift med SpareBank 1 Regnskap

   

  Etablering

   

  Månedsavgift

   

  Bankavstemming per fil

   

  Priser utover dette. Se prisliste "Nettbank bedrift" 

  Pris

   

  0.00

   

  150,00

   

  0,00

   

   

  Transaksjonspriser SpareBank 1 Regnskap (alle priser er ekskl. mva)

  Pris

  EHF, pr stk, eks mva

  3,50

  Fakturatolk, pr stk

  3,50

  Utbetalinger, pr stk

  1,75

  Innbetalinger, pr stk

  1,75

  eFaktura (inkl Vipps)

  6,00

  Fakturaprint

  14,00

  Fakturagodkjenning/anvisning, kun tilgjengelig på "Komplett". 

  59,00

  Moduler i SpareBank 1 Regnskap

  Pris

  Årsavslutningsmodul pr. år

   

  Timeregistrering pr. bruker pr. måned

   

  Lønn, pr. lønnslipp

   

  Reisemodul per reise- /utleggrapport

   

  Inntektsmelding

   

  Fakturagodkjenner

   

  Lønnsgodkjenner

   

  Fravær, per aktiv ansatt pr. måned

  1150,00

   

  49,00

   

  25,00

   

  40,00

   

  100,00

   

  50,00

   

  50,00

   

  3,00

  Brukere i SpareBank 1 Regnskap

  Pris

  Ekstra bruker, uansett pakke

  0,00

  Bankprodukter 

   

  Årsgebyr bankkort 

   

  Månedsavgift OCR 

   

  Månedsavgift Cremul

  Pris

   

  300,00

   

  95,00

   

  95,00

  For transaksjonspriser på banktjenester, se prisliste. Informasjon ligger hovedsakelig under Nettbank og mobilbank bedrift og Innbetalingstjenester.

  Øvrige tjenester (disse leveres av SpareBank 1 Økonomihuset)

  Se egne priser fra SpareBank 1 Økonomihuset; Sparebank 1 Økonomihuset (link).

  Alle priser er ekskl.mva.

   

  Vi tar forbehold om feil i prislisten.

  Pris

  Oppstartsmøte og oppfølgingsmøte, 1 time per møte

   

  Systemteknisk support, per. time

   

  Supportpakke, regnskapsrådgivning per måned*

   

  Øvrige tjenester

  0,00

   

  0,00

   

  700,00

   

  Etter avtale

  *) Inkluderer inntil 10 timer rådgivning per år.

 • Pris

  Oppgradering nettbank fra basis til integrert

  500,00

  Etablering integrert løsning nettbank

  950,00

  Etablering filoverføring SFTP

  950,00

  Etablering filoverføring SFTP enkeltpersonsforetak

  500,00

  Månedsavgift integrert avtale nettbank

  250,00

  Månedsavgift filoverføring SFTP

  250,00

  Månedsavgift filoverføring SFTP enkeltpersonsforetak

  125,00

  Filoverføring SFTP per fil til/fra bank

  5,00

  Filforsendelse til/fra Nets per fil

  5,00

  Bankavstemming

  5,00

 • Pris

  Lag og Send elektronisk faktura pr. trans

  10,00

  Motta elektronisk faktura

  3,00

  Månedsavgift Fakturaportalen – send eFaktura bedrift

  25,00

  Månedsavgift Fakturaportalen - motta eFaktura bedrift

  25,00

  Etablering motta eFaktura bedrift

  1100,00

  Etablering filmottak eFaktura B2B i Nettbank bedrift

  1.100,00

  Månedspris utsteder av fil

  90,00

  Månedspris mottaker av fil

  90,00

  Tillegg ved print av faktura (faktureres av Nets) 

  6,00

  Tillegg for porto ved utsendelse pr. post (faktureres av Nets)

  6,00

  Fakturautsteder av fil

  Etableringspris

  5000,00

  Månedspris utsteder av fil

  90,00

  Transaksjon

  3,50

  Fakturamottaker av fil

  Etableringspris

  5000,00

  Månedspris mottaker av fil

  90,00

  Transaksjon

  3,50

  -

  Printavtale

  -

  Be om tilbud

  Scanningavtale

  Be om tilbud

  Langtidsarkiv 10 år, pr. faktura (faktureres av Nets)

  0,50

  Langtidsarkiv 10 år, pr. faktura (faktureres av Nets)

  0,50

 • Pris

  Etablering/endring av avtale

  1.500,00

  Månedspris

  60,00

  Transaksjon uten melding

  2,00

  Transaksjon med melding

  8,00

  Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil

  5,00

  Betalingspåminnelse pr. transaksjon

  10,00

  Endring innsendte ikke bokførte transaksjoner

  75,00

  Manuell registrering av transaksjoner

  75,00

  Korreksjon innsendte ikke bokførte oppdrag

  75,00

  Endring pr. fullmakt

  75,00

  Rebestilling av konteringsdata

  400,00

  Oversikt over fullmakter

  500,00

  Oversikt over bokførte transer via post

  100,00

  Oversikt/slette/stoppe fullmakter pr. transaksjon/oppdrag

  1.100,00

  Betaling m/engangsfullmakt

  5,00

  Kvitteringsliste for avviste oppdrag-trans L0202

  100,00

  Kvitteringsliste for utførte korreksjoner L1103

  100,00

  Varsel om fullmaktsforhold -L1121

  100,00

 • Pris

  Etablering/endring AvtaleGiro

  500,00

  Månedspris

  95,00

  Transaksjon med egenvarsling

  2,00

  Transaksjon med varsling via bank

  5,00

  Transaksjon med varsling via SMS

  2,00

  Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil

  5,00

  Sletting av betalingsoppdrag

  7,50

  KID-bytte

  1.500,00

  Oversikt FBO mottakeravtale

  1.500,00

  AvtaleGiro-retur feil utfylt svarkupong

  150,00 + porto

  Kvitteringsliste fra Nets for mottak av fil via post

  8,00

  Kvitteringsliste fra Nets for mottak av fil via epost

  1,00

  Etablering avtalegiro - elektronisk avtale

  350,00

  Avtalegiro med elektronisk signering - etablering inkl. 2 timers test

  500,00

  Avtalegiro med elektronisk signering - månedspris

  75,00

  Avtalegiro signeringskostnad kunde (debet)/ avtalegiro digital signering 

  3,00

 • KAR spørring via Kundeportal

   

  Etablering

  Månedsavgift

  Spørring gyldig konto per spørring

  Spørring rett kontoeier per spørring

  Pris

   

  500,00

  0,00

  2,00

  2,00

  KAR spørring via WEB Services/Fil

   

  Etablering

  Månedspris

  Spørring gyldig konto per spørring

  Spørring rett kontoeier per spørring

  PRIS

   

  9.000 kr

  0,00 kr

  0,50 kr

  0,70 kr

 • Pris

  Utsteder eFaktura B2C

  8000,00

  eFaktura betalingskrav m/avtalegiro

  3,50

  eFaktura betalingskrav

  4,00

  eFaktura fakturahotell

  1,50

  Månedspris

  95,00

  Test/endring av fakturahotell

  2.000,00

  Etablering standard fakturamal

  2000,00

  Etablering av klientavtale

  1000,00

 • Pris

  Etablering/endring eGiro/Cremul

  500,00

  Transaksjon med KID

  2,25

  Transaksjon med melding

  3,00

  Transaksjon uten melding

  3,00

  Månedspris

  95,00

  Hente fil fra Nets, pr. fil

  5,00

 • Pris

  Etablering/endring OCR

  500,00

  OCR - transaksjon med KID

  2,25

  OCR transaksjon uten KID

  3,00

  OCR - filforsendelse

  5,00

  Månedspris

  95,00

  Manuell registrering av KID

  10,00

  Kvitteringsliste

  100,00

  Rebestilling av OCR-fil

  400,00

 • Pris

  Etablering/endring Innbetaling Total 

  500,00

  Månedsavgift

  95,00

  Transaksjon uten KID

  3,00

  Transaksjon med KID

  2,25

 • Pris

  Overførsler til/fra utlandet

  Overførsel til utlandet (kontorkanalen)

  350,00

  Overførsel via Nettbank bedrift

  75,00

  Tillegg ved betaling av gebyr i mottakers bank

  135,00

  Overførsel fra utlandet (i EURO)

  50,00

  Betaling fra utlandet. Valuta utenom EURO

  65,00

  Reklamasjon som skyldes feil fra kunde, minimum

  400,00

  Tillegg for manuell behandling av ufullstendig oppdrag

  100,00

  Endring av oppdrag

  300,00

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,00

  Bekreftelse på fax/mail

  150,00

  Overførsel til EØS-land med manglende IBAN, i tillegg til ordinære priser

  100,00

 • Pris

  Transaksjonskostnad for brukersted

  0,20

  Oppgjørsbehandling per brukersted per måned

  25,00

  Spesifisert transliste bestilt av bank

  50,00

  Tvangsavstemming brukersted

  350,00

 • Pris

  Porto Brevgiro per innsending 

  7,50

  Brevgiro Bedrift

  12,00

  Brevgiro uten mottakers kontonummer

  100,00

  Brevgiro retur pga. feil/manglende dekning

  115,00

 • Transaksjon med KID

  1,50

  Transaksjon med melding

  3,50

 • Pris

  SMS godkjenning eFaktura 

  1,00

  SMS varsling

  3,00

  SMS til mottaker ved betaling

  1,00

 • Pris

  Omnummerering

  450,00

  Giro innlevert over skranke belastet konto

  100,00

  Revisjonsbekreftelse

  1.500,00

  Lønnsoverførsler pr. lønnsmottaker - i kontorkanal

  50,00

  Oppgjør konto til annen bank

  100,00

  Bankremisse

  100,00

KORT

 • Pris

  Visa Bedrift - årspris

  300,00

  Uttak i våre minibanker

  0,00

  Uttak i andre bankers minibanker

  10,00

  Varekjøp

  2,50

  Varekjøp Visa

  2,50

  Uttak Visa minibanker Norge og utlandet, 0,5% av beløpet +

  35,00

  VISA - bruk i utlandet - valutapåslag

  2,00 %

  Erstatningskort

  100,00

  Nødkontanter

  1.000,00

  Sperring av kort v/ mislighold

  200,00

  Erstatte slitte/ødelagte kort

  100,00

  MERK at bruk av kortet hos Posten regnes som kontant uttak i kasse.

 • Pris

  Årspris

  100,00

  Kontantinnskudd via kontanttjenester i butikk

  55,00

 • Pris

  Årsavgift Eurocard Corporate Gold med firmaansvar

  250,00

  Årsavgift Eurocard Corporate Gold med privat ansvar

  495,00

  Book Now – Pay Later honorar

  kr 70 per utsatte transaksjon 

  Kontantuttak i minibank 

  4,0 % av beløpet, 
  min. kr 40 

  Kontantuttak i bank, postkontor, butikk 

  4,0 % av beløpet, 
  min. kr 60

  Påminnelsesgebyr

  Settes iht Finansdepartementets satser.

  Forsinkelsesrente

  Settes iht Finansdepartementets satser. 

  Delbetaling, nominell rente

  19,8 %

  Delbetaling, effektiv rente * 

  23,21–24,39 % (24,39 % hvis årsavgift på kr 495)

  Valutapåslag

  1,75 %

  Kopi av faktura

  kr 60

  Fakturagebyr pr månedsfaktura

  kr 35 (trer i kraft 1. Mai 2016)

  Gebyr ved kjøp av varer og tjenester **

  kr 0

FINANSIERING

 •  Pris

  Byggelån

  Pris på forespørsel 

  Landbrukskonto

  Pris på forespørsel 

  Gårdskreditt

  Pris på forespørsel 

  Firmakonto

  Pris på forespørsel 

  Fastrentelån med 3, 5 og 10 års rentebinding

  Pris på forespørsel 

  Nedbetalingslån inntil 20 års løpetid

  Pris på forespørsel 

  Garantier

  Provisjon av garantibeløpet belastes forskuddsvis pr 01.01

  og 01.07

  Etableringsomkostninger

   

   

   

  2,00%

  Pris på forespørsel

 • Etableringsomkostninger

  Pris

  Etableringsomkostninger, inkludert depotomkostninger 

  Pris på forespørsel

  Administrasjonsgebyr byggelån

  Pris på forespørsel

  Endring av lån

  Pris

  Endring av fastrentelån

  Pris på forespørsel

  Endringer på løpende lån (betalingsutsettelse, endring av lånebetingelser m.m) pr. lån

  Pris på forespørsel

  Endring av sikkerhet pr sak

  1.000,00

  Pantefrafall pr sak

  1.250,00

  Tilbakeførsel ved manglende dekning

  100,00

  Terminpriser

  Pris

  Automatisk belastning uten melding

  85,00

  Automatisk belastning med melding

  105,00

  Tilsendt giro

  115,00

  Purringer

  Pris

  1. og 2. purring

  67,00

  Varsel manglende betaling av forsikringspremie

  500,00

  Offentlige gebyrer/omkostninger

  Pris

  Pant i fast eiendom pr panterett papirbasert innsendelse
  Pant i fast eiendom pr panterett elektronisk innsendelse

  585,00
  540,00

  Pant i borettslagsleilighet pr panterett papirbasert innsendelse
  Pant i borettslagsleilighet pr panterett elektronisk innsendelse

  480,00
  440,00

  Refinansiering ved bytte av bank (innenfor samme låneramme, pantsetter og samme panteobjekt)

  200,00

  Salgspant løsøreregisteret  pr panterett - papirbasert
  Salgspant løsøreregisteret  pr panterett - elektronisk

  1.516,00
  1.051,00

  Prioritetsvikelse, gebyr til staten pr prioritetsvikelse

  585,00

 • Terminutsettelse

  Terminutsettelse betyr at dere kan utsette hele den avtalte innbetalingen (renter og avdrag) i inntil 29 dager. Neste forfall må betales i henhold til plan. Dermed opprettholdes opprinnelig nedbetalingsplan og den innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall blir ikke endret som følge av terminutsettelsen. 

  Terminutsettelse for lån eller kreditter

  kr 750,00

  Avdragsfrihet

  I perioder med avdragsfritak betales kun renter og omkostninger på lånet. Dersom avdraget ikke økes etter den avdragsfrie perioden, vil nedbetalingstiden for lånet forlenges.

  Avdragsfrihet for lån eller kreditter

  kr 1.750,00

INNSKUDD

 • Rente

  Firmakonto (innestående på kassekreditt og folio)

  0,25 %

 • Rente

  Skattetrekkskonto

  0,25 %

 • Rente

  3,55 %

 • Rente

  Brukskonto Lag & Foreninger

  0,25 %

 • Rente

  For beløp opp til kr 500.000,-

  3,50 %

  For beløp mellom kr 500.000 og inntil kr 2.000.000

  3,50 %

  For beløp over 2 millioner

  2,80 %

  Innskudd over 15.000.000

  Etter avtale

  Renten beregnes fra 1. krone når saldo evnt. overstiger angitt beløpsgrense.

  12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. år samt fjorårets rente. 1% uttaksgebyr deretter

 • Rente

  Plasseringskonto + (minimumsinnskudd kr 2.000.000)

  4,70 %

  Uttak må varsles minimum 31 dager i forveien.

  Frist for å melde uttak er senest kl 12:00 siste virkedag før 31 dagers-fristen. Melding om uttak etter dette behandles påfølgende virkedag med tidligst mulige overføring 31 dager fra denne dato. Uttak i oppsigelsestiden medfører et uttaksgebyr på 5 %»

 • Rente

  Betingelser for innskudd mellom 10.000 og kr. 7.999.999:

  Binding 6 måneder:

  Binding 12 måneder:

  Binding 24 måneder:

  5,00 %

  5,00 %

  4,40 %

  Betingelser for innskudd mellom 8 mill. og 15. mill.:

  Binding 6 måneder:

  Binding 12 måneder:

  Binding 24 måneder:

  4,60 %

  4,60 %

  4,00 %

  For innskudd over 15. mill.:

  Ta kontakt

  Gebyr ved uttak før utløpsdato: 2 % av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet frem til bindingstidens sluttdato.

ØVRIGE PRISER

 • Pris

  Opprettelse/avslutte tom VPS-konto

  0,00

  Endring av faste kontoopplysninger

  0,00

  Informasjon fra din VPS-konto:

  Beholdning pr. 31.12. (årsoppgave siste år): 

  0,00

  Kopi av årsoppgave/endringsmelding tidligere år

  Fra 350,00

  Kontoendringer

  Overførsel fra ordinær VPS-konto til ASK VPS-konto i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

  0,00

  Overførsel av verdipapirer i Investortjenester mellom egne VPS-kontoer

  0,00*

  Overførsel av verdipapirer til egen VPS-konto

  100,00*

  Frigivelse ved salg av verdipapirer gjennom annen megler enn SB1 Markets, pr. ISIN

  100,00

  Innløsning av obligasjonsbeholdning (put), pr oppdrag

  100,00

  Etablering av handels- og spørrefullmakt til andre meglerforetak enn SpareBank 1 Markets

  250,00

  Etablering/endring av panterettigheter

  300,00

  Overførsel av verdipapirer til utlandet, pr. ISIN

  500,00

  Årsgebyr 

  Årsgebyret vil bli beregnet overfor investor med samlet beholdning på sine VPS-konto på kr. 100.000,00 eller mer (eks. sertifikatbeholdning) basert på markedsverdi pr. 31.12. siste år. Faktureres 1. halvår påfølgende år.

  Beholdning med verdi opp til kr. 100.000

  0,00

  Beholdning med verdi f.o.m. kr. 100.000 opp til 1 mill

  400,00

  Beholdning med verdi f.o.m. 1 mill opp til 3 mill. pr. påbegynt million

  150,00

  Beholdning f.o.m. 3 mill opp til 400 mill. pr. påbegynt million

  125,00

  Verdi over 400 mill.

  Pris ved henvendelse

  Omkostninger sertifikatbeholdning

  Kr. 6,00 pr påbegynt mill. beregnet på beholdning f.o.m. 100.000,00 (minimum kr. 100,00 pr faktura)Fakturering hver andre måned – beregningsgrunnlag er ved utgangen av hver måned.

  Andre opplysninger

  Fakturagebyr på kr. 50,00 kommer i tillegg pr. faktura når bankkonto ikke kan belastes.Vi tar forbehold om prisendringer samt evt. tillegg av mva. 


  *Overføringer i Investortjenester kan utføres av privatpersoner og er gratis når kunden er logget inn i VPS Investortjenester og utfører overføringen selv.

 • Pris

  Aksjehandel 15 min. forsinket

  0,00

  Aksjehandel Sanntid uten ordredybde pr. mnd

  15,00

  Aksjehandel Sanntid med ordredybde pr. mnd

  135,00

  Aksjehandel Sanntid for proff med ordredybde pr. mnd

  370,00

  Market Monitor uten ordredybde pr. måned

  210,00

  Market Monitor med ordredybde pr. måned

  320,00

  Market Monitor for proff pr. måned

  545,00

 • Pris

  Ekstra utsendelse av kontoutskrifter/meldinger pr. post

  15,00

  Kontoutskrift, bilag etc. sendt pr. post når kunde har nettbank

  15,00

  Kopi av bilag, pr.stk.

  100,00

  Kopi av kontoutskrift, pr.stk.

  100,00

 • Pris

  Opprettet i banken

  Kr 1.000,-

  Opprettet i nettbank

  Kr 350,-

 • Pris

  Kjøp av mynt, per myntrull for "egne kunder"

  3,00

  Kjøp av mynt, per myntrull for "ikke kunder"

  15,00

 • Kontantuttak via kontanttjenester i butikk

  10,00

  Kontantinnskudd via kontanttjenester i butikk
  (Ny pris gjeldende fra 1. april)

  50,00
  (55,00)

 • Overtrekksrente (gjelder alle kontotyper)

  18% p.a

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }