Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder.

(Oppdatert 22.12.2017, gjeldende fra 04.12.2017)

BETALING

 • Pris

  Etablering standard avtale inkl. 1 bruker

  750,00

  Etablering integrert avtale inkl. 1 bruker

  1.000,00

  Oppgradering fra standardavtale til integrert avtale 

  250,00

  Månedspris standard

  150,00

  Månedspris integrert

  350,00

  Månedspris lag/forening

  35,00

  Hasteoverførsel til utlandet

  425,00

  Månedspris pr. bruker utover 1 bruker

  45,00

  Innmeldingsavgift pr. bruker utover 1 bruker

  200,00

  Etablering av ekstra klient/datterselskap pr. foretak

  100,00

  Månedpris klient/datterselskap knyttet til hovedavtale

  55,00

  Etablere fremmedmerking annen bank

  100,00

  Månedspris fremmedmerket konto

  50,00

  Melding om ikke utført oppdrag

  60,00

  Transaksjon med melding

  4,50

  Transaksjon med KID

  1,50

  Transaksjon med strukturert melding

  4,50

  Overførsel mellom egne konti

  0,00

  Utbetalingsanvisning

  100,00

  Lønnsoverførsel

  1,75

  Ekspress Innland

  100,00

  Overførsel til utlandet

  60,00

  Etablering lag og forening

  0,00

  Månedspris per bruker utover 1 bruker - lag og forening

  15,00

  Rebestilling av konteringsdata

  350,00

  Hente/sende fil til/fra Nets

  5,00

  Direkte remittering m/strukturert informasjon

  4,50

  Direkte remittering med melding

  4,50

  Direkte remittering med KID

  1,50

  Direkte remitering lønn

  3,50

  Direkte remittering utbetalingsanvisning

  100,00

  Direkte remittering innland via Swift

  25,00

  Direkte remittering betaling utland

  60,00

  Direkte remittering egenoverføring utland

  60,00

  Direkte remittering hastebetaling utland

  425,00

  Etablering filoverføring SFTP

  1.000,00

  Etablering filoverføring SFTP nytt oppsett

  5.000,00

  Månedspris filoverføring  SFTP

  450,00

  Kvittering med oblat

  20,00

  For teknisk bistand utover installasjon og opplæring beregnes en timesats på kr 750,- + kjøring etter statens satser

 • Pris

  Innmeldingsavgift pr. avtale

  1.000,00

  Månedspris pr. avtale

  100,00

  Innmeldingsavgift pr. bruker

  0,00

  Månedspris pr. bruker

  20,00

  Straksbetaling

  10,00

 • Pris

  Lag og Send elektronisk faktura pr. trans

  10,00

  Motta elektronisk faktura

  3,00

  Etablering motta eFaktura bedrift

  1.100,00

  Etablering filmottak eFaktura B2B i Nettbank bedrift

  1.100,00

  Månedspris utsteder/mottaker av fil

  60,00

  Tillegg ved print av faktura (faktureres av Nets) 

  6,00

  Tillegg for porto ved utsendelse pr. post (faktureres av Nets)

  6,00

  Fakturautsteder av fil

  Etableringspris

  5.000,00

  Månedspris utsteder av fil

  60,00

  Transaksjon

  3,00

  Fakturamottaker av fil

  Etableringspris

  5.000,00

  Månedspris mottaker av fil

  60,00

  Transaksjon

  3,00

  -

  Printavtale

  -

  Be om tilbud

  Scanningavtale

  Be om tilbud

  Langtidsarkiv 10 år, pr. faktura (faktureres av Nets)

  0,50

 • Pris

  Etablering/endring av avtale

  1.500,00

  Månedspris

  60,00

  Transaksjon uten melding

  2,00

  Transaksjon med melding

  8,00

  Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil

  5,00

  Betalingspåminnelse pr. transaksjon

  10,00

  Endring innsendte ikke bokførte transaksjoner

  75,00

  Manuell registrering av transaksjoner

  75,00

  Korreksjon innsendte ikke bokførte oppdrag

  75,00

  Endring pr. fullmakt

  75,00

  Rebestilling av konteringsdata

  400,00

  Oversikt over fullmakter

  500,00

  Oversikt over bokførte transer via post

  100,00

  Oversikt/slette/stoppe fullmakter pr. transaksjon/oppdrag

  1.100,00

  Betaling m/engangsfullmakt

  5,00

 • Pris

  Etablering-/endring av avtale

  1.500,00

  Månedspris

  60,00

  Transaksjon med egenvarsling

  1,50

  Transaksjon med varsling via bank

  4,00

  Transaksjon med varsling via SMS

  2,00

  Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil

  5,00

  Sletting av betalingsoppdrag

  7,50

  KID-bytte

  1.300,00

  Oversikt FBO mottakeravtale

  1.300,00

  Kvitteringsliste fra Nets for mottak av fil via epost

  1,00

  Kvitteringsliste fra Nets for mottak av fil via post

  8,00

  Etablering avtalegiro - elektronisk avtale

  350,00

 • Pris

  Etablering-/endring av avtale

  3.000,00

  Transaksjon med KID

  3,00

  Transaksjon med melding

  7,50

  Transaksjon uten melding

  4,00

  Transaksjon med underspesifikasjoner

  4,00

  Transaksjon utbetalingsanvisning

  100,00

  Lønnsutbetaling pr. lønnstaker

  4,00

  Hente/sende fil fra/til Nets pr. fil

  5,00

  Månedspris

  200,00

  Igangsette fil avvist i dekningskontroll

  600,00

  Rebestilling av konteringsdato fra Nets

  600,00

 • Pris

  Utsteder eFaktura B2C

  Be om tilbud

  Transaksjon uten fakturahotell

  3,00

  Transaksjon med fakturahotell

  4,00

  Månedspris

  60,00

  Test/endring av fakturahotell

  2.000,00

 • Pris

  Etablering-/endring av avtale

  1.500,00

  Transaksjon med KID

  2,00

  Transaksjon med melding

  3,00

  Transaksjon uten melding

  3,00

  Månedspris

  75,00

  Hente fil fra Nets, pr. fil

  5,00

 • Pris

  Etablering-/endring av avtale

  1.500,00

  OCR - pr. innbetaling

  1,75

  OCR - filforsendelse

  5,00

  Månedspris

  75,00

  Manuell registrering av KID

  10,00

  Kvitteringsliste

  100,00

  Rebestilling av OCR-fil

  400,00

 • Pris

  Overførsler til/fra utlandet

  Overførsel til utlandet (kontorkanalen)

  250,00

  Overførsel til utlandet - Hasteoverføring (kontorkanalen)

  450,00

  Overførsel via Nettbank bedrift

  60,00

  Overførsel til utlandet - Hasteoverføring (Nettbank)

  425,00

  Tillegg ved betaling av gebyr i mottakers bank

  135,00

  Overførsel fra utlandet (i EURO)

  50,00

  Betaling fra utlandet. Valuta utenom EURO

  65,00

  Faste oppdrag, + vanlig pris på oppdraget

  50,00

  Reklamasjon som skyldes feil fra kunde, minimum

  300,00

  Tillegg for manuell behandling av ufullstendig oppdrag

  100,00

  Endring av oppdrag

  300,00

  Kansellering av betalingsoppdrag

  300,00

  Bekreftelse på fax/mail

  150,00

  Overførsel til EØS-land med manglende IBAN, i tillegg til ordinære priser

  100,00

 • Pris

  Oppgjørsbehandling pr. brukersted pr. måned

  170,00

  Tilbakeføring av vareretur, pr. måned

  125,00

  Transaksjon

  0,25

  Registrering nytt brukersted

  900,00

  Registrering underordnet brukersted (multiterminal)

  900,00

 • Pris

  Etablering/endring av avtale

  1200,00

  Månedspris

  250,00

  Betaling av godkjent kapitaltransaksjon 

  4,50

 • Pris

  Leie - pr. helg

  500,00

  Leie - pr. uke

  1.000,00

 • Pris

  Porto Brevgiro per innsending 

  7,50

  Brevgiro Bedrift

  12,00

  Brevgiro uten mottakers kontonummer

  100,00

  Brevgiro retur pga. feil/manglende dekning

  115,00

 • Transaksjon med KID

  1,50

  Transaksjon med melding

  3,50

 • Pris

  Kjøp av mynt, pr. myntrull for "egne kunder"

  3,00

  Kjøp av mynt, pr. myntrull for "ikke kunder"

  15,00

  Telling av skillemynt for "ikke kunder"

  100,00

 • Pris

  SMS godkjenning eFaktura 

  1,00

  SMS varsling

  3,00

  SMS til mottaker ved betaling

  1,00

 • Pris

  Omnummerering

  450,00

  Giro innlevert over skranke belastet konto

  100,00

  Revisjonsbekreftelse

  1.500,00

  Lønnsoverførsler pr. lønnsmottaker - i kontorkanal

  50,00

  Oppgjør konto til annen bank

  100,00

  Bankremisse

  100,00

KORT

 • Pris

  Årsavgift Eurocard Corporate Gold med firmaansvar

  250,00

  Årsavgift Eurocard Corporate Gold med privat ansvar

  495,00

  Book Now – Pay Later honorar

  kr 70 per utsatte transaksjon 

  Kontantuttak i minibank 

  4,0 % av beløpet, 
  min. kr 40 

  Kontantuttak i bank, postkontor, butikk 

  4,0 % av beløpet, 
  min. kr 60

  Påminnelsesgebyr

  Settes iht Finansdepartementets satser.

  Forsinkelsesrente

  Settes iht Finansdepartementets satser. 

  Delbetaling, nominell rente

  19,8 %

  Delbetaling, effektiv rente * 

  23,21–24,39 % (24,39 % hvis årsavgift på kr 495)

  Valutapåslag

  1,75 %

  Kopi av faktura

  kr 60

  Fakturagebyr pr månedsfaktura

  kr 35 (trer i kraft 1. Mai 2016)

  Gebyr ved kjøp av varer og tjenester **

  kr 0

 • Pris

  Kjøp/lading av kort

  40,00

  Varekjøp

  0,00

  Saldoforespørsel SMS

  3,00

  Erstatningskort (Stjålet eller mistet kort)

  65,00

  Overføring av restbeløp til nytt kort

  65,00

  Månedspris etter utløpsdato

  50,00

  Valutapåslag

  2,00 %

  Transaksjonsgebyr blir belastet kortet

  Ladegebyr blir trukket fra konto som blir belastet

 • Pris 

  Kjøpspris

  100,00

  Lading av kort

  7,00

  Varekjøp

  3,00

  Uttak i minibank

  35,00

  Saldoforespørsel SMS

  3,00

  Valutapåslag

  2,00 %

  Erstatningskort (Stjålet eller mistet kort)

  65,00

  Overføring av restbeløp til nytt kort

  65,00

  Månedspris etter utløpsdato

  50,00

  Transaksjonsgebyr blir belastet kortet

  Månedspris etter utløpsdato

KREDITT

 •  Pris

  Byggelån

  Pris på forespørsel 

  Landbrukskonto

  Pris på forespørsel 

  Gårdskreditt

  Pris på forespørsel 

  Firmakonto

  Pris på forespørsel 

  Fastrentelån med 3, 5 og 10 års rentebinding

  Pris på forespørsel 

  Nedbetalingslån inntil 20 års løpetid

  Pris på forespørsel 

  Garantier

  Provisjon av garantibeløpet belastes forskuddsvis pr 01.01

  og 01.07

  Etableringsomkostninger

   

   

   

  2,00%

  Pris på forespørsel

 • Etableringsomkostninger

  Pris

  Etableringsomkostninger, inkludert depotomkostninger 

  Pris på forespørsel

  Administrasjonsgebyr byggelån

  Pris på forespørsel

  Endring av lån

  Pris

  Endring av fastrentelån

  Pris på forespørsel

  Endringer på løpende lån (betalingsutsettelse, endring av lånebetingelser m.m) pr. lån

  Pris på forespørsel

  Endring av sikkerhet pr sak

  1.000,00

  Pantefrafall pr sak

  1.250,00

  Tilbakeførsel ved manglende dekning

  100,00

  Terminpriser

  Pris

  Automatisk belastning uten melding

  85,00

  Automatisk belastning med melding

  105,00

  Tilsendt giro

  115,00

  Purringer

  Pris

  1. og 2. purring

  67,00

  Varsel manglende betaling av forsikringspremie

  500,00

  Offentlige gebyrer/omkostninger

  Pris

  Pant i fast eiendom pr panterett

  525,00

  Pant i borettslagsleilighet  pr panterett

  430,00

  Salgspant løsøreregisteret  pr panterett - papirbasert

  Salgspant løsøreregisteret  pr panterett - elektronisk

  1.516,00

  1.051,00

  Prioritetsvikelse, gebyr til staten pr prioritetsvikelse

  525,00

INNSKUDD

 • Rente

  Firmakonto (innestående på kassekreditt og folio)

  0,10 %

 • Rente

  Skattetrekkskonto

  0,10 %

 • Rente

  0 - 249.999

  0,15 %

  250.000 -

  0,30 %

 • Rente

  Brukskonto Lag & Foreninger

  0,10 %

 • PRO Driftskonto

  Rente

  PRO Driftskonto

  0,20 %

  PRO Landbruk Driftskonto

  Rente

  0 - 249.999

  0,25 %

  250.000 -

  0,40 %

  PRO Etablerer

  Rente

  PRO Etablerer

  0,20 %

 • Rente

  Innskudd mellom 0 - 99.999

  0,35 %

  Innskudd mellom 100.000 - 999.999

  0,50 %

  Innskudd mellom 1.000.000 - 15.000.000

  0,65 %

  Innskudd over 15.000.000

  Etter avtale

  1) Renten beregnes fra 1. krone når saldo overstiger angitt beløpsgrense  

  2) 12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. år samt fjorårets rente. 1% uttaksgebyr deretter

 • Rente

  Plasseringskonto + (minimumsinnskudd kr 2.500.000)

  Ta kontakt med banken

  Uttak må varsles minimum 31 dager i forveien.

 • Rente

  Binding 12 måneder

  1,60 %

  Gebyr ved uttak før utløpsdato

  2 % av uttaksbeløpet

  Innskudd mellom kr. 100.000 - 7.999.999
  Innskudd over kr 8.000.000

   

  Maksimumsinnskudd: kr. 15 millioner
  For innskudd over kr 15.000.000

  1,60 %
  1,20 %

   

   

  Ta kontakt

ØVRIGE PRISER

 • Pris

  Opprettelse av VPS-konto

  0,00

  Endring av faste kontoopplysninger

  0,00

  Overførsel av verdipapirer

  0,00

  Etablering av handels- og spørrefullmakt til andre meglerforetak enn SpareBank 1 Markets

  200,00

  Etablering/endring av panterettigheter

  200,00

  Årlig kontoholdsgebyr (beholdning over kr 100 000,-)   

  200,00

  + pr påbegynt million

  100,00

 • Pris

  Aksjehandel 15 min. forsinket

  0,00

  Aksjehandel Sanntid uten ordredybde pr. mnd

  15,00

  Aksjehandel Sanntid med ordredybde pr. mnd

  135,00

  Aksjehandel Sanntid for proff med ordredybde pr. mnd

  370,00

  Market Monitor uten ordredybde pr. måned

  210,00

  Market Monitor med ordredybde pr. måned

  320,00

  Market Monitor for proff pr. måned

  545,00

 • Pris

  Ekstra utsendelse av kontoutskrifter/meldinger pr. post

  15,00

  Kontoutskrift, bilag etc. sendt pr. post når kunde har nettbank

  15,00

  Kopi av bilag, pr.stk.

  100,00

  Kopi av kontoutskrift, pr.stk.

  100,00

 • Pris

  Opprettet i banken

  Kr 1.000,-

  Opprettet i nettbank

  Kr 350,-