Kjøretøy- og maskinforsikringer

Har dere kjøretøy og større maskiner - har vi forsikringene som passer for dere.


Godsansvar

Godsansvarsforsikringen omfatter det rettslige ansvar som eier av kjøretøyet eller sjåfør har for skade på gods under lasting, lossing og transport, samt forsinket levering.

 

Transportforsikring

Transportforsikring passer for transportører som frakter egne varer. Vi tilbyr både transportforsikring av enkeltforsendelser og årsavtaler, avhengig av ditt behov. Transportforsikringen dekker det økonomiske tapet hvis en vare blir utsatt for skade eller tap under transport.

 

Har du hatt uhell eller skade?